Hotline Khai Trí Licogi: 0973 048 472 (Mrs. Thủy) - Hotline Khai Trí Văn Quán: 0396 928 188 (Mrs. Hoa)

BÁO CÁO TÂM ĐẮC HỌC TẬP “PHÉP TẮC NGƯỜI CON” – TẬP 12 - "CHƯƠNG MỘT: Ở NHÀ PHẢI HIẾU"

Mầm non Khai Trí xin trân trọng giới thiệu tập 12 - BÁO CÁO TÂM ĐẮC HỌC TẬP “PHÉP TẮC NGƯỜI CON” của Thầy giáo – Cố vấn giáo dục Phạm Đình Tú.

BÁO CÁO TÂM ĐẮC HỌC TẬP “PHÉP TẮC NGƯỜI CON” – TẬP 12 - "CHƯƠNG MỘT: Ở NHÀ PHẢI HIẾU"

[🌱] Kính mời Quý vị cùng nhau học tập văn hóa truyền thống, học tập cách ứng xử chuẩn mực của người xưa thông qua loạt bài báo cáo chia sẻ tâm đắc học tập “Phép Tắc Người Con” của Thầy giáo Phạm Đình Tú – Cố vấn giáo dục của hệ thống Khai Minh Đức.

Mầm non Khai Trí luôn tạo điều kiện cho các bé có cơ hội được học trải nghiệm một tuần miễn phí (miễn 100% học phí) trước khi chính thức nhập học. Mầm non Khai Trí – Hà Nội
[☎] Hotline Khai Trí Licogi: 0973 048 472 (Mrs. Thủy)
[☎] Hotline Khai Trí Văn Quán: 0396 928 188 (Mrs. Hoa)
[🌎] Fanpage:
https://www.facebook.com/mamnonkhaitrihn/
[🌎] Facebook:
https://www.facebook.com/mamnonkhaitrilicogi
[🌎] Facebook:
https://www.facebook.com/mamnonkhaitrivanquan
[🌎] Website: http://khaitri.edu.vn/