Hotline Khai Trí Licogi: 0973 048 472 (Mrs. Thủy) - Hotline Khai Trí Văn Quán: 0396 928 188 (Mrs. Hoa)
THỰC ĐƠN KHỐI NHÀ TRẺ THÁNG 03/2021

THỰC ĐƠN KHỐI NHÀ TRẺ THÁNG 03/2021

Mầm Non Khai Trí xin kính gửi Quý phụ huynh thực đơn khối Nhà Trẻ T3/2021 của các con! Cảm ơn Quý phụ huynh đã luôn đồng hành và tin tưởng nhà trường!
THỰC ĐƠN KHỐI MẪU GIÁO THÁNG 03/2021

THỰC ĐƠN KHỐI MẪU GIÁO THÁNG 03/2021

Mầm Non Khai Trí xin kính gửi Quý phụ huynh thực đơn khối Mẫu Giáo T01/2021 của các con! Cảm ơn Quý phụ huynh đã luôn đồng hành và tin tưởng nhà trường
THỰC ĐƠN KHỐI MẪU GIÁO THÁNG 01/2021

THỰC ĐƠN KHỐI MẪU GIÁO THÁNG 01/2021

Mầm Non Khai Trí xin kính gửi Quý phụ huynh thực đơn khối Mẫu Giáo T01/2021 của các con! Cảm ơn Quý phụ huynh đã luôn đồng hành và tin tưởng nhà trường
THỰC ĐƠN KHỐI MẪU GIÁO THÁNG 12/2020

THỰC ĐƠN KHỐI MẪU GIÁO THÁNG 12/2020

Mầm Non Khai Trí xin kính gửi Quý phụ huynh thực đơn khối Mẫu Giáo T12/2020 của các con! Cảm ơn Quý phụ huynh đã luôn đồng hành và tin tưởng nhà trường!
THỰC ĐƠN KHỐI NHÀ TRẺ THÁNG 12/2020

THỰC ĐƠN KHỐI NHÀ TRẺ THÁNG 12/2020

Mầm Non Khai Trí xin kính gửi Quý phụ huynh thực đơn khối Nhà Trẻ T12/2020 của các con! Cảm ơn Quý phụ huynh đã luôn đồng hành và tin tưởng nhà trường!
THỰC ĐƠN KHỐI MẪU GIÁO VÀ NHÀ TRẺ THÁNG 11/2020

THỰC ĐƠN KHỐI MẪU GIÁO VÀ NHÀ TRẺ THÁNG 11/2020

Mầm Non Khai Trí xin kính gửi Quý phụ huynh thực đơn khối Mẫu Giáo và nhà trẻ T11/2020 của các con! Cảm ơn Quý phụ huynh đã luôn đồng hành và tin tưởng nhà trường!
THỰC ĐƠN KHỐI MẪU GIÁO VÀ NHÀ TRẺ THÁNG 10/2020

THỰC ĐƠN KHỐI MẪU GIÁO VÀ NHÀ TRẺ THÁNG 10/2020

Mầm Non Khai Trí xin kính gửi Quý phụ huynh thực đơn khối Mẫu Giáo và nhà trẻ T10/2020 của các con! Cảm ơn Quý phụ huynh đã luôn đồng hành và tin tưởng nhà trường!
THỰC ĐƠN KHỐI MẪU GIÁO THÁNG 9/2020

THỰC ĐƠN KHỐI MẪU GIÁO THÁNG 9/2020

Mầm Non Khai Trí xin kính gửi Quý phụ huynh thực đơn khối Mẫu Giáo T9/2020 của các con! Cảm ơn Quý phụ huynh đã luôn đồng hành và tin tưởng nhà trường!
THỰC ĐƠN KHỐI NHÀ TRẺ THÁNG 9/2020

THỰC ĐƠN KHỐI NHÀ TRẺ THÁNG 9/2020

Mầm Non Khai Trí xin kính gửi Quý phụ huynh thực đơn khối Nhà Trẻ T9/2020 của các con! Cảm ơn Quý phụ huynh đã luôn đồng hành và tin tưởng nhà trường!