Tư vấn tuyển sinh 24/7: 024.322.52296 Đăng ký tham quan trường

GIÁO DỤC TỐ CHẤT ĐẠO ĐỨC CHO TRẺ

Giáo dục không phải tiền nhiều là hữu dụng. Giáo dục không phải nói nhiều là hữu dụng, cũng không phải có rất nhiều sách lý luận thì hữu dụng. Trong giáo dục, điều quan trọng thứ nhất là phải dạy đúng sự việc. Chúng ta thường nói: “Chí yếu mạc nhược giáo tử” (đời người việc lớn thứ nhất là phải dạy tốt con cái). Nếu như con cái chúng ta không được dạy tốt, thì đời nay bạn có được hạnh phúc không? Con người này có phước báo không? Đời sống của người này có thể trải qua được yên vui không? Những năm cuối đời của chúng ta quyết định ở chỗ con cái có hiểu việc hay không, có hiếu thuận hay không.

Cho nên “dạy làm việc thiện”, ngay khi đứa bé có lòng lương thiện thì chúng liền có việc làm lương thiện. Trong vô hình chung, chúng tự nhiên có rất nhiều bạn bè tốt, đời sống của chúng sẽ hạnh phúc.

Chúng ta làm thế nào dạy trẻ những hành vi thiện? Không phải yêu cầu chúng đọc rất nhiều sách, mà là trước tiên yêu cầu chính mình phải làm cho được. Ngay khi chúng ta biểu hiện ra hành vi là thiện, con cái của bạn ngay trong vô hình chung sẽ bị cảm động rất sâu. Các bạn có tin tưởng lời nói này của tôi không?

 

Có một số người tin tưởng, có một số người dường như không có cảm giác gì. Nếu như bạn không có cảm giác gì, vậy thì bạn phải bình lặng mà suy xét. Có thể bên cạnh bạn đều không có người thiện, đều không diễn ra màn kịch để làm cho bạn cảm động. Nếu như chỉ cần có người diễn ra, nhất định sẽ cảm động người xung quanh. Tôi dám bảo đảm điều này với bạn, bởi vì “nhân chi sơ, tánh bổn thiện”, chỉ cần có người làm ra thì nhất định có người cảm động, có người làm theo.

(Trích: Cuốn sách "Con Đường Đạt Đến Hạnh Phúc Nhân Sinh" - Thầy giáo - Tiến sĩ Thái Lễ Húc)