Tư vấn tuyển sinh 24/7: 024.322.52296 Đăng ký tham quan trường

“Học vi nhân sư, hành vi thế phạm”

Đầu năm, trường Mầm Non GDNC Khai Trí vô cùng may mắn và hạnh phúc khi nhận được bức tranh "Học vi nhân sư, hành vi thế phạm" đầy ý nghĩa. Đây cũng là lời nhắc nhở các Thầy Cô giáo Khai Trí luôn dạy và học với tâm thế: “Học vi nhân sư – hành vi thế phạm”.

"Học vi nhân sư, hành vi thế phạm" có nghĩa là cái học xứng đáng làm thầy nhân loại, việc làm xứng đáng làm mô phạm cho đời. Bởi thầy giáo cũng đang trong quá trình không ngừng học hỏi, cho nên thầy giáo không thể ngừng theo đuổi đối với đạo đức, học vấn. “Học sở dĩ trị kỷ, giáo sở dĩ trị nhân”, đối với “dạy” và “học” chúng ta đều không thể ngừng nghỉ. Hơn nữa phải học hỏi thì mới có thể nâng cao trình độ của mình, sửa đổi chính mình, đối trị với tật xấu của mình. Đồng thời, thông qua giáo dục mới có thể hướng dẫn học sinh có được quan niệm đúng đắn, tạo dựng nhân sinh quan đúng đắn. Không học thì các vị rất khó có được trí tuệ chân thật.

 

Cho nên không học thì không có “trí tuệ”, không dạy thì không “nhân từ”, bởi chỉ có giáo dục mới có thể cứu sống cuộc đời của một con người. Cho nên chúng ta luôn luôn phải vừa dạy, vừa học. Làm thầy giáo tuyệt đối không phải là tốt nghiệp trường sư phạm rồi thì sách vở bỏ sang một bên, mà ngược lại càng phải tích cực học tập, không thể phụ lòng kỳ vọng của đất nước đối với chúng ta, không được phụ lòng tín nhiệm của phụ huynh đối với chúng ta, càng không thể phụ một đoạn duyên phận thầy trò của học sinh đối với chúng ta. Cho nên luôn luôn phải “học vi nhân sư, hành vi thế phạm” mới được.

 

Trích cuốn sách “Con đường đạt đến nhân sinh hạnh phúc” (Thầy giáo - tiến sĩ Thái Lễ Húc giảng)