Tư vấn tuyển sinh 24/7: 024.322.52296 Đăng ký tham quan trường

Giới thiệu trường Mầm Non Giáo Dục Nhân Cách Khai Trí

Sau gần 02 năm duy trì các lớp học Đệ Tử Quy cho cha mẹ và các con, bằng sự chân thành và tâm huyết với sự nghiệp giáo dục Đạo Đức, Lễ Nghĩa và Nhân Cách cho trẻ - Lớp học Đệ Tử Quy đã kết hợp cùng các Thầy, các Cô có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực giáo dục mầm non để mở Trường Mầm Non Giáo Dục Nhân Cách KHAI TRÍ.

Phương pháp giáo dục của trường Mầm non Giáo dục Nhân cách KHAI TRÍ là lấy Đệ Tử Quy làm gốc. Các con được chăm sóc, học tập và dạy dỗ trong một môi trường đầy tính nhân văn, vun bồi nền tảng Đạo Đức để trở thành một con người Hiếu - Đễ - Cẩn - Tín.

Bên cạnh đó, với việc áp dụng các chương trình giáo dục của Nhật Bản, tổ chức dạy học sáng tạo, học qua trải nghiệm với bộ giáo cụ theo chuẩn Montessori...các con sẽ được phát triển đồng thời cả về Đạo Đức - Trí Tuệ và Kỹ Năng.

Song song với KHAI TRÍ, các lớp học Đệ Tử Quy miễn phí vẫn tiếp tục được duy trì vào tối thứ 7 hàng tuần tại Trường mầm non Kim Liên.

Hãy cùng đặt hy vọng vào một thế hệ trẻ Việt Nam không chỉ có Trí Tuệ, Kỹ Năng mà còn là những con người có Gốc - Đạo Đức, Lễ Nghĩa và Nhân Cách.

Một ngày không xa, chúng ta sẽ có thể sánh vai cùng Nhật Bản, Hàn Quốc - những đất nước đi lên và phát triển nhờ việc vun bồi Đạo Đức, Lễ Nghĩa từ tấm bé!

Trường Mầm Non Giáo dục Nhân cách Khai Trí
"Khai Tâm Mở Trí"