Hotline Khai Trí Licogi: 0973 048 472 (Mrs. Thủy) - Hotline Khai Trí Văn Quán: 0396 928 188 (Mrs. Hoa)

CHIA SẺ TÂM ĐẮC HỌC VẤN DẠY CON || TẬP 7 || MỌI LÚC MỌI NƠI ĐỀU LÀ HỌC VẤN

CHIA SẺ TÂM ĐẮC HỌC VẤN DẠY CON - TẬP 7

MỌI LÚC MỌI NƠI ĐỀU LÀ HỌC VẤN

Học tập Online

Các Thầy cô trong Ban Cố Vấn, Ban kiện toàn và BGH các trường trong hệ thống Khai Minh Đức.

Thời gian: 28.10.2020