Hotline Khai Trí Licogi: 0973 048 472 (Mrs. Thủy) - Hotline Khai Trí Văn Quán: 0396 928 188 (Mrs. Hoa)

CHIA SẺ TÂM ĐẮC HỌC VẤN DẠY CON || TẬP 8 || VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG NIỀM VUI VÔ TẬN PHẦN 1

VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG NIỀM VUI VÔ TẬN PHẦN 1

Kính gửi quý Thầy Cô giáo và các bạn đồng học!

CHIA SẺ TÂM ĐẮC HỌC VẤN DẠY CON - TẬP 8

VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG NIỀM VUI VÔ TẬN PHẦN 1

Học tập Online 

Các Thầy cô trong Ban Cố Vấn, Ban kiện toàn và BGH các trường trong hệ thống Khai Minh Đức 

Thời gian: 04.11.2020