Hotline Khai Trí Licogi: 0973 048 472 (Mrs. Thủy) - Hotline Khai Trí Văn Quán: 0396 928 188 (Mrs. Hoa)

CHIA SẺ TÂM ĐẮC HỌC VẤN DẠY CON || TẬP 9 || TÂM THÁI NGƯỜI LÀM GIÁO DỤC

TÂM THÁI NGƯỜI LÀM GIÁO DỤC

Kính gửi quý Thầy Cô giáo và các bạn đồng học!

CHIA SẺ TÂM ĐẮC HỌC VẤN DẠY CON - TẬP 9

TÂM THÁI NGƯỜI LÀM GIÁO DỤC

Hình thức: Học tập Online

Các Thầy cô trong Ban Cố Vấn, Ban kiện toàn và BGH các trường trong hệ thống Khai Minh Đức

Thời gian: 25.11.2020