Hotline Khai Trí Licogi: 0973 048 472 (Mrs. Thủy) - Hotline Khai Trí Văn Quán: 0396 928 188 (Mrs. Hoa)

THỰC ĐƠN KHỐI MẪU GIÁO THÁNG 9/2020

Mầm Non Khai Trí xin kính gửi Quý phụ huynh thực đơn khối Mẫu Giáo T9/2020 của các con! Cảm ơn Quý phụ huynh đã luôn đồng hành và tin tưởng nhà trường!

Mầm non Khai Trí
[☎] Hotline Khai Trí Licogi: 0973 048 472 (Mrs. Thủy)
[☎] Hotline Khai Trí Văn Quán: 0396 928 188 (Mrs. Hoa)
[🌎] Fanpage:
https://www.facebook.com/mamnonkhaitrihn/
[🌎] Facebook:
https://www.facebook.com/mamnonkhaitrilicogi
[🌎] Facebook:
https://www.facebook.com/mamnonkhaitrivanquan