Hotline Khai Trí Licogi: 0973 048 472 (Mrs. Thủy) - Hotline Khai Trí Văn Quán: 0396 928 188 (Mrs. Hoa)

HIẾU TỰ ĐẮC SÂM

Hiếu Tự Đắc Sâm (Phim Hoạt Hình)

Hiếu Tự Đắc Sâm (Phim Hoạt Hình)

Từ xa xưa, cổ nhân đã dạy: “Tiên học lễ, hậu học văn” để nhấn mạnh việc học sinh khi bước chân vào trường, phải biết học về lễ nghĩa, đạo đức rồi mới học tri thức.

Kính mời Quý phụ huynh hướng dẫn các con xem phim hoạt hình "Phim hoạt hình những câu chuyện giáo dục đức hạnh".

Đây là một bộ phim hoạt hình giáo dục nhân cách rất thú vị và bổ ích, giúp trẻ định hình những tư tưởng chuẩn mực trong đời sống, lễ phép với Bố Mẹ, kính trọng Thầy Cô và yêu thương giúp đỡ mọi người.

Câu chuyện 19: Hiếu Tự Đắc Sâm (Phim Hoạt Hình)

 

Những Câu Chuyện Giáo Dục Về Đức Hạnh.

Biên Dịch: Thầy Vọng Tây, Thầy Liên Tú

Nhóm Phép Tắc Người Con.

========================

Mầm non Khai Trí
[☎] Hotline Khai Trí Licogi: 0973 048 472 (Mrs. Thủy)
[☎] Hotline Khai Trí Văn Quán: 0396 928 188 (Mrs. Hoa)
[🌎] Fanpage:
https://www.facebook.com/mamnonkhaitrihn/
[🌎] Facebook:
https://www.facebook.com/mamnonkhaitrilicogi
[🌎] Facebook:
https://www.facebook.com/mamnonkhaitrivanquan