Hotline Khai Trí Licogi: 0973 048 472 (Mrs. Thủy) - Hotline Khai Trí Văn Quán: 0396 928 188 (Mrs. Hoa)
HOẠT HÌNH TAM TỰ KINH 36 TẬP

HOẠT HÌNH TAM TỰ KINH 36 TẬP

Kính mời Quý phụ huynh hướng dẫn các con xem phim hoạt hình "Tam Tự Kinh" để giúp con hình thành những nhân cách tốt đẹp, học tập cách ứng xử chuẩn mực của người xưa để trở thành con ngoan trò giỏi, trở thành hiền tài của đất nước!