Tư vấn tuyển sinh 24/7: 024.322.52296 Đăng ký tham quan trường
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN

Trường Mầm non Giáo dục Nhân cách KHAI TRÍ xin trân trọng thông báo về việc tuyển dụng giáo viên mầm non như sau: