Giải Hoá 9 Bài 35: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ SGK trang 112


Sau bài học, các em sẽ nghiên cứu về tính chất vật lý, tính chất hóa học và các kiến ​​thức liên quan Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ. Từ đó vận dụng kiến ​​thức đã học để giải các bài tập ứng dụng và chứng minh các hiện tượng thực tế có liên quan.

Giải bài tập SGK Hóa học lớp 9 bài 35

Giải bài 1 trang 112 SGK Hóa học 9

Hãy chỉ ra lỗi sai trong các công thức sau và viết lại cho đúng.

Câu trả lời:

Giải bài 2 SGK Hóa 9 trang 112

Viết công thức cấu tạo của các chất có công thức phân tử sau CH3Br, CH4O, CH4, C2H6, C2H5Br. Biết rằng brom có ​​hóa trị I.

Câu trả lời:

Bài tập Hóa học lớp 9 |  giải lớp 9

Giải bài 3 SGK hóa học lớp 9 trang 112

Viết công thức cấu tạo của mạch vòng có công thức phân tử sau: C3H6, C4H8, C5H10.

Câu trả lời:

Công thức cấu tạo của C3H6, C4H8 và C5H10

Bài tập Hóa học lớp 9 |  giải lớp 9

Giải bài 4 trang 112 SGK Hóa học 9

Công thức cấu tạo nào sau đây biểu diễn cùng một chất?

Xem thêm:: Kem chống nắng Oxybenzone – Pharmog

Bài tập Hóa học lớp 9 |  giải lớp 9

Câu trả lời:

Các công thức a), c), d) đều là công thức phân tử của ancol etylic C2H5OH(CH3CH2OH).

Các công thức b), e) là công thức phân tử của ete: CH3OCH3.

Giải bài 5 SGK Hóa 9 trang 112

Phân tử hợp chất hữu cơ A, có hai nguyên tố. Khi đốt cháy 3g chất A thu được 5,4g H2O. Xác định công thức phân tử của A, biết khối lượng mol của A là 30g.

Câu trả lời:

Gọi CT chung của hợp chất hữu cơ A có 2 nguyên tố là CxHy

PTTH:

Bài tập Hóa học lớp 9 |  giải lớp 9

Từ PT(1) ta có tỉ số: ⇒ y = 6.

Mặt khác: MA = 12x + y = 30

Thay y = 6 vào ta được x = 2. Vậy công thức của A là C2H6

Lý thuyết trọng tâm Hóa học 9 Bài 35: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

Xem thêm:: Giải bài tập Hóa học 9 – Bài 2: Một số oxit quan trọng

I. ĐẶC ĐIỂM THÀNH PHẦN HỮU CƠ

1. Hóa trị và liên kết giữa các nguyên tử

Trong hợp chất hữu cơ, cacbon luôn có hóa trị IV, hiđro có hóa trị I, oxi có hóa trị II.

– Các nguyên tử liên kết với nhau theo hóa trị. Mỗi liên kết được thể hiện bằng một dấu gạch ngang giữa hai nguyên tử.

– Ví dụ với phân tử CH4:

+) Nguyên tử C liên kết với 4 nguyên tử H, nguyên tử C có hóa trị IV.

+) Nguyên tử H có hóa trị I nên mỗi nguyên tử H có thể tạo liên kết với một nguyên tử cacbon.

2. Chuỗi cacbon

Các nguyên tử cacbon trong hợp chất hữu cơ có thể được liên kết trực tiếp để tạo thành chuỗi cacbon.

Có ba loại chuỗi carbon: không phân nhánh (chuỗi thẳng), chuỗi phân nhánh và chuỗi vòng.

Ví dụ:

Xem thêm:: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 33 SGK Hóa học 9

Hóa học 9 bài 35: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ chi tiết - Lý thuyết Hóa học 9

3. Thứ tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử

Mỗi hợp chất hữu cơ đều có thứ tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.

– Ví dụ: Cùng công thức phân tử C2H6O có 2 chất:

rượu etylic (lỏng)

dimetyl ete (khí)

II. công thức kết cấu

– Công thức biểu diễn đầy đủ liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử được gọi là công thức cấu tạo

Ví dụ:

Công thức cấu tạo của etan là: Hóa học 9 bài 35: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ chi tiết - Lý thuyết Hóa học 9 viết tắt CH3 – CH3

Công thức cấu tạo của rượu etylic: Hóa học 9 bài 35: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ chi tiết - Lý thuyết Hóa học 9; viết tắt CH3–CH2–OH

– Như vậy, công thức cấu tạo cho biết thành phần cấu tạo của phân tử và thứ tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.

►►► BẤM VÀO NGAY trên nút TẢI XUỐNG bên dưới để tải xuống Giải bài tập Hóa học 9 bài 35: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ Giáo trình trang 112 file PDF hoàn toàn miễn phí!

Bạn đang xem chuyên mục Hóa Học

KHAITRI.EDU.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *