Hiệp định Sơ bộ – Sự lựa chọn sáng suốt của Đảng trong sách lược


Từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc, 20 vạn quân Tưởng tràn vào nước ta với danh nghĩa Đồng minh để thực hiện nhiệm vụ giải giới quân Nhật theo Hội nghị Potsdam (7-1945).

Trên cơ sở phân tích âm mưu, thủ đoạn của chúng đối với cách mạng Việt Nam, Đảng ta xác định quân Tưởng tìm mọi cách tiêu diệt Đảng Cộng sản Đông Dương, tiêu diệt Việt Minh, lật đổ chính quyền cách mạng. Nhưng kẻ thù chính của nhân dân ta lúc này là thực dân Pháp xâm lược, chúng ta phải tập trung ngọn lửa đấu tranh vào chúng. Vì vậy, Đảng ta quyết định thực hiện sách lược hòa hoãn, thỏa hiệp với Tưởng và bè lũ tay sai ở miền Bắc (cung cấp lương thực cho 20 vạn quân Tưởng, chấp nhận tiêu xài tiền của và quốc tệ, mở rộng 70 ghế Quốc hội cho Việt Quốc, không bầu cử Việt Cách… tập trung lực lượng chống Pháp ở Nam Bộ Để cản trở cuộc tiến công của địch, ngày 11/11/1945, Đảng ta tuyên bố tự giải tán và rút vào hoạt động bí mật, chỉ để lại một bộ phận hoạt động công khai dưới danh nghĩa Hội nghiên cứu chủ nghĩa Mác ở Việt Nam Đông Dương… Những chủ trương, biện pháp trên đã từng bước vô hiệu hóa các hoạt động phá hoại, làm thất bại âm mưu “Diệt cộng theo họ Hồ”, “Tàu quân vào Việt Nam”, lật đổ chính phủ cách mạng Việt Nam của Tưởng Giới Thạch. .

Ngay từ đầu năm 1946, thực dân Pháp và Tưởng Giới Thạch đã âm mưu đưa quân Pháp ra Bắc thay thế quân Tưởng. Ngày 28 tháng 2 năm 1946, Hiệp ước Trùng Khánh giữa Pháp và Tưởng được ký kết. Sự thỏa hiệp giữa hai cường quốc thực dân đã chà đạp lên chủ quyền quốc gia của nhân dân ta và đặt cách mạng Việt Nam vào thế phải đối phó với âm mưu mới của hai thế lực phản động.[1]. Đảng ta cho rằng “vấn đề bây giờ không phải là muốn đánh hay không muốn đánh. Vấn đề là biết mình biết người, đánh giá khách quan các điều kiện lợi trong, ngoài nước mà hoạch định chính sách đúng đắn”.[2], “phải cân nhắc kỹ cái lợi, chọn cái ít hại nhất mà làm. Chúng ta phải làm điều này nếu không chúng ta sẽ bị mắc kẹt ở cả hai phía: người Pháp và những người theo chủ nghĩa Quốc gia.”[3]. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh “không nên cùng một lúc đánh năm, sáu tay với bọn cướp nước, đánh cả hai tay cùng một lúc thì không mạnh”.[4]. Chọn giải pháp thương lượng với Pháp, Đảng ta đặt mục tiêu: buộc Tưởng phải rút quân về nước, tranh thủ hòa hoãn, chuẩn bị mọi lực lượng cho thế trận mới, tiến lên giành thắng lợi. “Điều cốt yếu là trong thời gian mở đầu đàm phán với Pháp, không những không được một phút ngừng lại công tác chuẩn bị, sẵn sàng kháng chiến mọi lúc, mọi nơi, mà còn phải đẩy mạnh công tác chuẩn bị đó, nhất định không được để đàm phán với Pháp làm nhụt tinh thần quyết tâm chiến đấu của dân tộc ta”.[5]. Thực hiện chủ trương đó, ngày 6-3-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ký với đại diện Chính phủ Pháp Hiệp định sơ bộ với những nội dung chủ yếu sau: với chính phủ, quốc hội, quân đội và tài chính riêng nằm trong liên bang Đông Dương thuộc Liên Hiệp Pháp. Chính phủ Việt Nam đồng ý cho Pháp đưa 15.000 quân vào miền Bắc thay thế quân Tưởng sẽ rút dần trong vòng 5 năm. Hai bên thực hiện ngừng bắn ở miền Nam, tạo không khí thuận lợi cho cuộc đàm phán chính thức tiếp theo tại Paris.

Xem thêm:: Công thức tính đường chéo hình chữ nhật chuẩn 100% [Bài tập

Việc kí Hiệp định Sơ bộ (06/3/1946) thể hiện sự lãnh đạo tài tình, sự lựa chọn sáng suốt của Đảng theo phương châm “hòa để tiến” nhằm loại trừ bớt kẻ thù, tranh thủ thời cơ chuẩn bị lực lượng cho cuộc chiến đấu lâu dài về sau, từng bước đưa đất nước thoát khỏi tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” một cách có lợi nhất. “Chúng ta cần hòa bình để xây dựng nước nhà, cho nên chúng ta đã ép lòng nhân nhượng để giữ vững hòa bình…gần một năm tạm hòa bình đã cho chúng ta thời gian để xây dựng lực lượng căn bản”[6]. “Việc ký kết đó có kết quả tốt là Pháp công nhận Việt Nam là một nước tự trị.”[7], tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho đấu tranh ngoại giao của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trên trường quốc tế. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh “chọn hiệp thương thay vì đấu tranh là chứng tỏ sự hiểu biết chính trị”, đồng thời thể hiện rõ thiện chí hòa bình của cách mạng Việt Nam. Đánh giá về ý nghĩa quốc tế của Hiệp định, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Hiệp định sẽ đưa chúng ta đến một vị thế quốc tế ngày càng vững chắc, đó là một thắng lợi lớn về chính trị”.[8].

Gần 75 năm đã trôi qua, những bài học kinh nghiệm và ý nghĩa lịch sử to lớn của Hiệp định Sơ bộ (6-3-1946) vẫn còn nguyên giá trị. Đó là bài học về phát huy sức mạnh của chính quyền nhân dân, bài học về chia rẽ và lợi dụng mâu thuẫn trong nội bộ địch, biết tận dụng thời cơ cách mạng, nhân nhượng đúng lúc, nhân nhượng có lý do. nguyên tắc, luôn đặt lợi ích quốc gia, chủ quyền quốc gia lên hàng đầu,… Thấm nhuần quan điểm của V.I.Lênin: “Nếu có lợi cho cách mạng, thì dù phải nhân nhượng với giặc cướp, chúng ta cũng nhân nhượng” Hiệp định Sơ bộ đã thể hiện tính mềm dẻo, linh hoạt sự chủ động, sáng suốt trong đường lối đối ngoại của Đảng giai đoạn 1945-1946, xứng đáng là “mẫu mực xuất sắc của sách lược Lê-nin-nít-lợi. Mâu thuẫn trong hàng ngũ địch nhân nhượng có nguyên tắc”.[9]

[1] Nguyễn Quang Ngọc (Chủ biên), Tiến trình lịch sử cách mạng Việt Nam, Nxb Giáo dục, H.2006, tr.305

[2] Đảng Cộng sản Việt Nam: Toàn văn Văn kiện Đảng, Nxb CTQG, H.2011, tập 8, tr.43-44

Xem thêm:: Ý nghĩa số 58: Tiền tài sinh sôi, phú quý hưng thịnh

[3] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Nxb CTQG, H.2000, tập 8, tr.160

[4] Hồ Chí Minh với công tác ngoại giao, Nxb CTQG, H.2010, tr.103

[5] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Nxb CTQG, H.2000, tập 8, tr.46

Xem thêm:: 50 đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 4 (Có đáp án) – Download.vn

[6] Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb CTQG, H. 2000, Tập 12, tr. 23

[7] Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, H. 2011, Tập 4, tr. 228

[8] Philippe Devillers, Văn khố chiến tranh 1944-1947, Nxb TP. Hồ Chí Minh, 1993, tr. 218

[9] Lê Duẩn, Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội, tiến lên giành những thắng lợi mới, Nxb Sự thật, H.1979, tr. 31

Bạn đang xem chuyên mục KIẾN THỨC

KHAITRI.EDU.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *