Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 44 SGK Hóa học 12 Nâng cao


Bài 1 trang 44 SGK Hóa học 12 nâng cao

Giữa tinh bột, sacarozơ, glucozơ có điểm chung là:

A. Chúng thuộc nhóm cacbohydrat

B. Đều phản ứng với (Cu{left( {OH} right)_2}) tạo dung dịch màu xanh lam

C. Đều bị thủy phân bởi dung dịch axit

D. Hoàn toàn không xảy ra phản ứng tráng bạc

Dung dịch

Đáp án A

Bài 2 trang 44 SGK Hóa học 12 nâng cao

Xem thêm:: Giải bài 1 2 3 4 5 trang 70 SGK Hóa học 11

Nêu đặc điểm cấu tạo của amilozơ, amylopectin và mối quan hệ giữa cấu tạo và tính chất hóa học của tinh bột.

Dung dịch

Amylose chiếm 20-30% trọng lượng tinh bột. Trong phân tử (alpha)-glucozơ liên kết với nhau bằng liên kết (alpha)-1,4-glucozơ tạo thành mạch dài không phân nhánh. Khối lượng phân tử khoảng 150.000 đến 600.000 (tương ứng với n = 1000 đến 4000). Phân tử amilozơ không bị kéo dãn mà xoắn lại tạo thành lò xo. Mỗi chuỗi xoắn bao gồm 8 chuỗi (alpha)-glucose.

Amilopectin chiếm khoảng 70-80% khối lượng tinh bột. Amilopectin có cấu trúc phân nhánh, cứ 20-30 mắt xích (alpha)-glucozơ liên kết với nhau bằng liên kết (alpha)-1,4-glucozơ tạo thành 1 mắt xích. Do đó, bằng cách thêm liên kết từ ({C_1}) của một chuỗi với ({C_6}) của chuỗi kia thông qua nguyên tử O (được gọi là liên kết (alpha ) -1,6-glucoside), chuỗi sẽ được phân nhánh. Khối lượng phân tử nằm trong khoảng từ 300.000 đến 300.000 (tương ứng với n = 2.000 đến 200.000).

Bài 3 trang 44 SGK Hóa học 12 nâng cao

Viết phương trình hóa học (ghi rõ điều kiện) theo sơ đồ hình thành và chuyển hóa tinh bột sau:

(C{O_2}buildrel {(1)} trên longrightarrow {left( {{C_6}{H_{10}}{O_5}} right)_n}buildrel {(2)} trên longrightarrow {C_{12}}{H_ ) {22}}{O_{11}}buildrel {(3)} trên longrightarrow )

({C_6}{H_{12}}{O_6}buildrel {(4)} trên mũi tên dài {C_2}{H_5}OH)

Giai đoạn nào có thể được thực hiện bằng xúc tác axit?

Dung dịch

Xem thêm:: Axit là gì? Công thức hóa học của Axit là gì? Hiệu ứng – Thuộc tính

(eqalign{ & (1)6nC{O_2} + 5n{H_2}Omathrel{mathop{kern0ptlongrightarrow}limits_{chlorophin}^{as}} {trái( {{C_6}{H_{10}}{O_5}} phải) _n} + 6n{O_2} mũi tên lên cr & cr & cr & (2),,2{trái( {{C_6}{H_{10}}{O_5}} phải)_n} + n{H_2}Obuildrel {{H ^ + }} trên longrightarrow n{C_{12}}{H_{22}}{O_{11}} cr & cr & (3){C_{12}}{H_{22}}{O_{11}} ,,, + {H_2}Obuildrel {{H^ + }} over longrightarrow {C_6}{H_{12}}{O_6} + ,{C_6}{H_{12}}{O_6} cr & cr & (4) {C_6}{H_{12}}{O_6}buildrel {enzyme,30 – 35^circ C} trên mũi tên dài 2{C_2}{H_5}OH + 2C{O_2} cr} )

Bài 4 trang 44 SGK Hóa học 12 nâng cao

Giải thích hiện tượng sau:

a, Khi ăn cơm nếu nhai kỹ sẽ thấy vị ngọt.

b, Cơm dưới đáy nồi chín vàng, ngọt hơn cơm trên.

c, Nhỏ vài giọt dung dịch ({I_2}) lên mặt chuối xanh mới cắt thấy có màu xanh.

Dung dịch

a, Khi ăn cơm, nếu nhai kỹ nước bọt tiết ra amylaza thủy phân một phần tinh bột thành mantozơ và glucôzơ nên có vị ngọt.

(2{left( {{C_6}{H_{10}}{O_5}} right)_n} + n{H_2}Obuildrel {enzyme} over longrightarrow n{C_{12}}{H_{22}}{O_{ 11}})

b, Cơm cháy là hiện tượng dextrin hóa bằng nhiệt tạo ra mantoza và glucoza nên có vị ngọt.

Xem thêm:: Công thức hóa học của đơn chất oxi là gì – Boxhoidap.com

c, Nhỏ vài giọt dung dịch ({I_2}) lên mặt chuối mới cắt có màu xanh vì chuối có chứa tinh bột.

Bài 5 trang 44 SGK Hóa học 12 nâng cao

Từ (10) kg gạo nếp chứa (80%) tinh bột, khi lên men thu được bao nhiêu lít ancol etylic nguyên chất? Cho biết hiệu suất lên men là (80%) và rượu etylic có khối lượng riêng (D=0,789) g/ml

Dung dịch

(eqalign{ & {left( {{C_6}{H_{10}}{O_5}} right)_n} + n{H_2}Obuildrel {enzyme} over longrightarrow n{C_{6}}{H_{12}}{ O_{6}} cr & cr & cr & n{C_{6}}{H_{12}}{O_{6}}buildrel {men,ruo{rm{u}}} trên longrightarrow 2n{C_2}{H_5 }OH + 2nC{O_2} mũi tên đi lên cr} )

sơ đồ hợp pháp

(eqalign{ & ;;;;;;,{left( {{C_6}{H_{10}}{O_5}} right)_n}buildrel {xt} trên longrightarrow 2n{C_2}{H_5}OH cr & cr & cr &;;;;;;;; ,,,,,,162n,left( g right);buildrel {} over longrightarrow 2n.46(g) cr & cr & cr & 10. {{80} over {100 }} = 8,(kg)buildrel {H = 80% } over longrightarrow {m_{{C_2}{H_5}OH}} = 8. {{2n.46} over {162n}} {{80} over {100 }}cr} )

(= 3,635(kg))

Thể tích rượu nguyên chất: (V = {{{m_{mgch}}} trên D} = {{3,635} trên {0,789}} = 4,607)(lít)

giaibaitap.me

Bạn đang xem chuyên mục Hóa Học

KHAITRI.EDU.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *