Hướng dẫn active windows server 2008 + 2012 + 2016 + 2019


Điều gì sẽ bị ảnh hưởng nếu không có giấy phép Windows 10?

  1. Bạn sẽ không thể tinh chỉnh các thiết lập cá nhân trong Cài đặt như thay đổi ảnh nền, thay đổi màu sắc…
  2. Liên tục được thông báo hết hạn dùng thử
  3. Sau một thời gian, tất cả các chức năng khác sẽ bị khóa hoàn toàn

Làm thế nào để có được giấy phép Windows 10?

  1. Mua giấy phép chính hãng từ Microsoft
  2. Nâng cấp trực tiếp từ phiên bản Windows 7, 8.1 có bản quyền
  3. Làm theo hướng dẫn ở cuối bài viết này

Windows 10 hiện tại chưa có key để chúng ta kích hoạt bản quyền, không biết Microsoft có còn mở tính năng active by phone trên Windows 10 hay không, một thời gian nữa sẽ rõ.

Hướng dẫn kích hoạt bản quyền Windows 10 qua máy chủ KMS

– Khi cài mới, bạn sử dụng file ISO và format hoàn toàn phân vùng ổ cài Windows của mình. Rồi mọi thứ sẽ trở lại như ban đầu

– Ở đây chúng ta sẽ lấy bản quyền qua KMS. người phục vụ

– Mở cmd bằng quyền Admin, cách đơn giản nhất là nhấn tổ hợp phím Windows + X, nhấn phím A (hoặc nhấn chuột phải vào Start, chọn Command Prompt (Admin))

– Sử dụng các lệnh này theo thứ tự từ trên xuống dưới, lần lượt từng lệnh một rồi nhập:

Trường hợp các bạn dùng server trên bị lỗi thì thay bằng server bên dưới (mình sẽ cập nhật liên tục):

Key cài win 10 mới nhất

Phiên bản Windows 10 RTM Generic Key (bán lẻ) Khóa thiết lập ứng dụng khách KMS Windows 10 Home YTMG3-N6DKC-DKB77-7M9GH-8HVX7 Windows 10 Home N 4CPRK-NM3K3-X6XXQ-RXX86-WXCHW Windows 10 Pro VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T W269N-WFGWX-YVC9B-4JX6C9-T83G 2KB87-N-8 DKV6R-Y2C8J-PKCKT MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9 Windows 10 Pro dành cho Máy trạm DXG7C-N36C4-C4HTG-X4T3X-2YV77 NRG8B-VKK3Q-CXVCJ-9G2XF-6 NQCJ4 Pro -V2W6J-TX4WX-WT2RK3HBTNH3 9FNHH3 -6383H-6XYWF Windows 10 Education YNMGQ-8RYV3-4PGQ3-C8XTP-7CFBY NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2 Windows 10 Education N 84NGF8-MQHB6-FXBX7 -8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ Windows 10 Pro Education 8PTT6-RNW4C- 6V7J2-C2D3X-MHBPB 6TP4R-GNPTD-KYYHQ-7B7DP-J447Y Windows 10 Pro Education N GJTYN-HDMQY-FRR76-HVGC7-QPF-8P YVW CPQ99-66QFC Windows 10 Enterprise XGVPP-NMH47-7TTHJ-W3FW7-8HV2C NPPR9-FWDCX- D2C8J-H872K-2YT43 Windows 10 Enterprise G YYVX9-NTFWV-6MDM3-9PT4T-4M68B Windows 10 Enterprise GN 44RPN-FTY23-9VTTB-MPV Windows 10 Enterprise N WGGHN-J84D6-QYCPR -T7PJ7-X766F DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H- KHJW4 Windows 10 Enterprise S NK96Y-D9CD8-W44CQ-R8YTK-D YJWX FWN7H-PF93Q-4GGP8-M8RF3-MDWWW Windows 10 Enterprise 2015 LTY276HQJKTR-48 10 Enterprise 2015 LTSB N 2F77B-TNFGY-69QQF-B8YKP-D69TJ Windows 10 Enterprise 2016 LTSB DCPHK-NFMTC-H88MJ-PFHPJ20 Windows 10 Enterprise 2016 LTSB DCPHK-NFMTC-H88MJ-PFHPJ20 Windows 16J4B Enterprise N QFFDN-GRT3P-VKWWX-X7T3R-8B639 Windows 10 S 3NF4D 63VKH-QRC3V-7QW8P

Key cài win 10 LTSC/LTSB

Windows 10 LTSC 2019

Phiên bản hệ điều hành KMS Client Setup Key Windows 10 Enterprise LTSC 2019 M7XTQ-FN8P6-TTKYV-9D4CC-J462D Windows 10 Enterprise N LTSC 2019 92NFX-8DJQP-P6BBQ-THF9C-7CG2H

Windows 10 LTSB 2016

Phiên bản hệ điều hành Khóa thiết lập ứng dụng khách KMS Windows 10 Enterprise LTSB 2016 DCPHK-NFMTC-H88MJ-PFHPY-QJ4BJ Windows 10 Enterprise N LTSB 2016 QFFDN-GRT3P-VKWWX-X7T3R-8B639

Windows 10 LTSB 2015

Phiên bản hệ điều hành KMS Client Setup Key Windows 10 Enterprise 2015 LTSB WNMTR-4C88C-JK8YV-HQ7T2-76DF9 Windows 10 Enterprise 2015 LTSB N 2F77B-TNFGY-69QQF-B8YKP-D69TJ

Windows 10 v1803

Phiên bản hệ điều hành KMS Client Setup Key Windows 10 Education NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2 Windows 10 Education N 2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ Windows 10 Enterprise NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43 Windows 10 Enterprise G YYVX9- NTFWV-6MDM3-9PT4T-4M68B Windows 10 Enterprise GN 44RPN-FTY23-9VTTB-MP9BX-T84FV Windows 10 Enterprise N DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4 Windows 10 Professional W269N-WFGWX-YVC9B-4JXC9-T Giáo dục 6TP4R-GNPTD- KYYHQ-7B7DP-J447Y Giáo dục Windows 10 Professional N YVWGF-BXNMC-HTQYQ-CPQ99-66QFC Windows 10 Professional N MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9 Máy trạm Windows 10 Professional NRG8B-VKK3Q-CXVCJ-9G2XF Máy trạm Windows 10 Professional N 9FNHH- K3HBT-3W4TD-6383H-6XYWF

Cửa sổ 10, v1709

Phiên bản hệ điều hành KMS Client Setup Key Windows 10 Professional Workstation NRG8B-VKK3Q-CXVCJ-9G2XF-6Q84J Windows 10 Professional Workstation N 9FNHH-K3HBT-3W4TD-6383H-6XYWF

cửa sổ 10

Phiên bản hệ điều hành KMS Client Setup Key Windows 10 Professional W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX Windows 10 Professional N MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9 Windows 10 Enterprise NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43 Windows 10 Enterprise N DPH2V- TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4 Windows 10 Education NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2 Windows 10 Education N 2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ Windows 10 Enterprise 2015 LTSB WNMTR-4C88C-HQ9K8YV- Enterprise 2015 LTSB77 N 2FGY -69QQF-B8YKP-D69TJ Windows 10 Enterprise 2016 LTSB DCPHK-NFMTC-H88MJ-PFHPY-QJ4BJ Windows 10 Enterprise 2016 LTSB N QFFDN-GRT3P-VKWWX-X7T3R-8B639

Khóa cài đặt Windows Server

Máy chủ Windows v1909, v1903 và v1809

Phiên bản hệ điều hành KMS Client Setup Key Windows Server Datacenter 6NMRW-2C8FM-D24W7-TQWMY-CWH2D Windows Server Standard N2KJX-J94YW-TQVFB-DG9YT-724CC

Máy chủ Windows v1803

Phiên bản hệ điều hành KMS Client Setup Key Windows Server Datacenter 2HXDN-KRXHB-GPYC7-YCKFJ-7FVDG Windows Server Standard PTXN8-JFHJM-4WC78-MPCBR-9W4KR

Máy chủ Windows, v1709

Phiên bản hệ điều hành KMS Client Setup Key Windows Server Datacenter 6Y6KB-N82V8-D8CQV-23MJW-BWTG6 Windows Server Standard DPCNP-XQFKJ-BJF7R-FRC8D-GF6G4

Windows Server 2019

Phiên bản hệ điều hành KMS Client Setup Key Windows Server 2019 Datacenter WMDGN-G9PQG-XVVXX-R3X43-63DFG Windows Server 2019 Standard N69G4-B89J2-4G8F4-WWYCC-J464C Windows Server 2019 Essentials WVDHN-86M7X-466P6-VHXV7-YY726

Windows Server 2016

Phiên bản hệ điều hành KMS Client Setup Key Windows Server 2016 Datacenter CB7KF-BWN84-R7R2Y-793K2-8XDDG Windows Server 2016 Standard WC2BQ-8NRM3-FDDYY-2BFGV-KHKQY Windows Server 2016 Essentials JCKRF-N37P4-C2D82-9YXRT-4M63B

Windows Server 2012 R2 và Windows 8.1

Phiên bản hệ điều hành KMS Client Setup Key Windows 8.1 Professional GCRJD-8NW9H-F2CDX-CCM8D-9D6T9 Windows 8.1 Professional N HMCNV-VVBFX-7HMBH-CTY9B-B4FXY Windows 8.1 Enterprise MHF9N-XY6XB-WVXMC-BTDCT-MKKG7 Windows 8.1 Enterprise N TT4HM- HN7YT-62K67-RGRQJ-JFFXW Tiêu chuẩn máy chủ Windows Server 2012 R2 D2N9P-3P6X9-2R39C-7RTCD-MDVJX Trung tâm dữ liệu Windows Server 2012 R2 W3GGN-FT8W3-Y4M27-J84CP-Q3VJ9 Windows Server 2012 R2 Essentials KNCB87-3J2TX-CPJ -M4FWM

Windows Server 2012 và Windows 8

Phiên bản hệ điều hành KMS Client Setup Key Windows 8 Professional NG4HW-VH26C-733KW-K6F98-J8CK4 Windows 8 Professional N XCVCF-2NXM9-723PB-MHCB7-2RYQQ Windows 8 Enterprise 32JNW-9KQ84-P47T8-D8GGY-CWCK7 Windows 8 Enterprise N JMNMF- RHW7P-DMY6X-RF3DR-X2BQT Windows Server 2012 BN3D2-R7TKB-3YPBD-8DRP2-27GG4 Windows Server 2012 N 8N2M2-HWPGY-7PGT9-HGDD8-GVGGY Windows Server 2012 Ngôn ngữ đơn 2WN2H-YGCQR-KFX6K-CD6TF 2012 Quốc gia cụ thể 4K36DP-JN4 -GDC6V-KDT89-DYFKP Tiêu chuẩn máy chủ Windows Server 2012 XC9B7-NBPP2-83J2H-RHMBY-92BT4 Tiêu chuẩn đa điểm Windows Server 2012 HM7DN-YVMH3-46JC3-XYTG7-CYQJJ Windows Server 2012 Đa điểm cao cấp XNH6W-2V9 -Y8X6F-QGJ2G Trung tâm dữ liệu Windows Server 2012 48HP8-DN98B-MYWDG-T2DCC-8W83P

Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Phiên bản hệ điều hành KMS Client Setup Key Windows 7 Professional FJ82H-XT6CR-J8D7P-XQJJ2-GPDD4 Windows 7 Professional N MRPKT-YTG23-K7D7T-X2JMM-QY7MG Windows 7 Professional E W82YF-2Q76Y-63HXB-FGJG9-GF7QX Windows 7 Enterprise 33PXH- 7Y6KF-2VJC9-XBBR8-HVTHH Windows 7 Enterprise N YDRBP-3D83W-TY26F-D46B2-XCKRJ Windows 7 Enterprise E C29WB-22CC8-VJ326-GHFJW-H9DH4 Windows Server 2008 R2 Web 6TPJF-RBVHG-WBW2RTM-86QPH-6 Server 2008 R2 Phiên bản HPC TT8MH-CG224-D3D7Q-498W2-9QCTX Windows Server 2008 R2 Standard YC6KT-GKW9T-YTKYR-T4X34-R7VHC Windows Server 2008 R2 Enterprise 489J6-VHDMP-X63PK-3K798-CPX3Y Windows Server 2008 R2 Trung tâm dữ liệuB3YFP-3QF -KQTJ8W-PMX -7M648 Windows Server 2008 R2 dành cho Hệ thống dựa trên Itanium GT63C-RJFQ3-4GMB6-BRFB9-CB83V

Windows Vista và Windows Server 2008

Phiên bản hệ điều hành KMS Client Setup Key Windows Vista Business YFKBB-PQJJV-G996G-VWGXY-2V3X8 Windows Vista Business N HMBQG-8H2RH-C77VX-27R82-VMQBT Windows Vista Enterprise VKK3X-68KWM-X2YGT-QR4M6-4BWMV Windows Vista Enterprise N VTC42- BM838-43QHV-84HX6-XJXKV Windows Web Server 2008 WYR28-R7TFJ-3X2YQ-YCY4H-M249D Windows Server 2008 Standard TM24T-X9RMF-VWXK6-X8JC9-BFGM2 Windows Server 2008 Standard không có Hyper-V W7VD6-7JFBR-Q -6FFFJ Windows Server 2008 Enterprise YQGMW-MPWTJ-34KDK-48M3W-X4Q6V Windows Server 2008 Enterprise không có Hyper-V 39BXF-X8Q23-P2WWT-38T2F-G3FPG Windows Server 2008 HPC RCTX3-KWVHP-BR6TB-RB6DM-6X7HP Windows Server 2008 Trung tâm dữ liệu 7M67G -PC374-GR742 -YH8V4-TCBY3 Trung tâm dữ liệu Windows Server 2008 không có Hyper-V 22XQ2-VRXRG-P8D42-K34TD-G3QQC Windows Server 2008 cho các hệ thống dựa trên Itanium 4DWFP-JF3DJ-B7DTH-78FJB-PDRHK

Windows Server 2016

Phiên bản hệ điều hành KMS Client Setup Key Windows Server 2016 Datacenter CB7KF-BWN84-R7R2Y-793K2-8XDDG Windows Server 2016 Standard WC2BQ-8NRM3-FDDYY-2BFGV-KHKQY Windows Server 2016 Essentials JCKRF-N37P4-C2D82-9YXRT-4M63B

Windows Server 2012 R2 và Windows 8.1

Phiên bản hệ điều hành KMS Client Setup Key Windows 8.1 Professional GCRJD-8NW9H-F2CDX-CCM8D-9D6T9 Windows 8.1 Professional N HMCNV-VVBFX-7HMBH-CTY9B-B4FXY Windows 8.1 Enterprise MHF9N-XY6XB-WVXMC-BTDCT-MKKG7 Windows 8.1 Enterprise N TT4HM- HN7YT-62K67-RGRQJ-JFFXW Tiêu chuẩn máy chủ Windows Server 2012 R2 D2N9P-3P6X9-2R39C-7RTCD-MDVJX Trung tâm dữ liệu Windows Server 2012 R2 W3GGN-FT8W3-Y4M27-J84CP-Q3VJ9 Windows Server 2012 R2 Essentials KNCB87-3J2TX-CPJ -M4FWM

Windows Server 2012 và Windows 8

Phiên bản hệ điều hành KMS Client Setup Key Windows 8 Professional NG4HW-VH26C-733KW-K6F98-J8CK4 Windows 8 Professional N XCVCF-2NXM9-723PB-MHCB7-2RYQQ Windows 8 Enterprise 32JNW-9KQ84-P47T8-D8GGY-CWCK7 Windows 8 Enterprise N JMNMF- RHW7P-DMY6X-RF3DR-X2BQT Windows Server 2012 BN3D2-R7TKB-3YPBD-8DRP2-27GG4 Windows Server 2012 N 8N2M2-HWPGY-7PGT9-HGDD8-GVGGY Windows Server 2012 Ngôn ngữ đơn 2WN2H-YGCQR-KFX6K-CD6TF 2012 Quốc gia cụ thể 4K36DP-JN4 -GDC6V-KDT89-DYFKP Tiêu chuẩn máy chủ Windows Server 2012 XC9B7-NBPP2-83J2H-RHMBY-92BT4 Tiêu chuẩn đa điểm Windows Server 2012 HM7DN-YVMH3-46JC3-XYTG7-CYQJJ Windows Server 2012 Đa điểm cao cấp XNH6W-2V9 -Y8X6F-QGJ2G Trung tâm dữ liệu Windows Server 2012 48HP8-DN98B-MYWDG-T2DCC-8W83P

Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Phiên bản hệ điều hành KMS Client Setup Key Windows 7 Professional FJ82H-XT6CR-J8D7P-XQJJ2-GPDD4 Windows 7 Professional N MRPKT-YTG23-K7D7T-X2JMM-QY7MG Windows 7 Professional E W82YF-2Q76Y-63HXB-FGJG9-GF7QX Windows 7 Enterprise 33PXH- 7Y6KF-2VJC9-XBBR8-HVTHH Windows 7 Enterprise N YDRBP-3D83W-TY26F-D46B2-XCKRJ Windows 7 Enterprise E C29WB-22CC8-VJ326-GHFJW-H9DH4 Windows Server 2008 R2 Web 6TPJF-RBVHG-WBW2RTM-86QPH-6 Server 2008 R2 Phiên bản HPC TT8MH-CG224-D3D7Q-498W2-9QCTX Windows Server 2008 R2 Standard YC6KT-GKW9T-YTKYR-T4X34-R7VHC Windows Server 2008 R2 Enterprise 489J6-VHDMP-X63PK-3K798-CPX3Y Windows Server 2008 R2 Trung tâm dữ liệuB3YFP-3QF -KQTJ8W-PMX -7M648 Windows Server 2008 R2 dành cho Hệ thống dựa trên Itanium GT63C-RJFQ3-4GMB6-BRFB9-CB83V

Windows Vista và Windows Server 2008

Phiên bản hệ điều hành KMS Client Setup Key Windows Vista Business YFKBB-PQJJV-G996G-VWGXY-2V3X8 Windows Vista Business N HMBQG-8H2RH-C77VX-27R82-VMQBT Windows Vista Enterprise VKK3X-68KWM-X2YGT-QR4M6-4BWMV Windows Vista Enterprise N VTC42- BM838-43QHV-84HX6-XJXKV Windows Web Server 2008 WYR28-R7TFJ-3X2YQ-YCY4H-M249D Windows Server 2008 Standard TM24T-X9RMF-VWXK6-X8JC9-BFGM2 Windows Server 2008 Standard không có Hyper-V W7VD6B-JFBR-Q -6FFFJ Windows Server 2008 Enterprise YQGMW-MPWTJ-34KDK-48M3W-X4Q6V Windows Server 2008 Enterprise không có Hyper-V 39BXF-X8Q23-P2WWT-38T2F-G3FPG Windows Server 2008 HPC RCTX3-KWVHP-BR6TB-RB6DM-6X7HP Windows Server 2008 Trung tâm dữ liệu 7M67G -PC374-GR742 -YH8V4-TCBY3 Trung tâm dữ liệu Windows Server 2008 không có Hyper-V 22XQ2-VRXRG-P8D42-K34TD-G3QQC Windows Server 2008 cho các hệ thống dựa trên Itanium 4DWFP-JF3DJ-B7DTH-78FJB-PDRHK

Bạn đang xem chuyên mục HACK

KHAITRI.EDU.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *