Nội dung học phần Cơ sở văn hóa Việt Nam – Áo kiểu đẹp


Nội dung khóa học Cơ sở văn hóa Việt Nam là khóa học nhập môn về văn hóa Việt Nam, cung cấp cái nhìn toàn diện về văn hóa nhận thức và văn hóa tổ chức của người Việt Nam, qua đó giáo dục lòng nhân ái, ý thức và trách nhiệm của mỗi công dân đối với di sản văn hóa dân tộc và tương lai của văn hóa Việt Nam .

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Chương 1: VĂN HÓA VÀ VĂN HÓA VIỆT NAM

I. VĂN HÓA VÀ VĂN HÓA

1. Định nghĩa văn hóa

2. Đặc điểm và chức năng của văn hóa

2.1. có hệ thống

2.4. Tính toán lịch sử

2.3. nhân loại

2.2. Tính giá trị

3. Văn hóa với văn minh, văn hóa, văn học

3.1. Văn minh

3.2. Văn hóa, văn học

4. Cơ cấu hệ thống văn hóa

5. Cơ sở văn hóa và văn hóa học

II. VỊ TRÍ VĂN HÓA VIỆT NAM

1. Loại hình văn hóa gốc nông nghiệp

III. TIẾN TRÌNH VĂN HÓA VIỆT NAM

3. Vị trí địa lý, không gian văn hóa và các vùng văn hóa Việt Nam

3.1. Tình hình địa khí hậu

3.2. không gian văn hóa

3.3. các vùng văn hóa

Xem thêm:: 5 cách học thuộc bảng cửu chương nhanh cho trẻ mà cha mẹ cần biết

2. Chủ thể và thời gian của văn hóa Việt Nam

3. Vị trí địa lý, không gian văn hóa và các vùng văn hóa Việt Nam

3.1. Tình hình địa khí hậu

3.2. không gian văn hóa

3.3. các vùng văn hóa

III. TIẾN TRÌNH VĂN HÓA VIỆT NAM

1. Lớp văn hóa bản địa

2. Lớp giao lưu văn hóa với Trung Quốc và khu vực

3. Lớp văn hóa giao lưu với văn hóa phương Tây

Chương 2: VĂN HÓA MẬT

2.1. Định luật các nguyên tố

1. Triết lý Âm Dương: Bản chất và quan niệm

2. Hai quy luật triết học âm dương

I. TƯ TƯỞNG TẠO RA BẢN CHẤT CỦA ĐẠI: TRIẾT HỌC YƯƠNG

1. Triết lý Âm Dương: Bản chất và quan niệm

2. Hai quy luật triết học âm dương

2.1. Định luật các nguyên tố

2.2. Quy luật của các mối quan hệ

3. Triết lý âm dương và nhân cách người Việt

III. TRIẾT HỌC CẤU TRÚC THỜI GIAN VŨ TRỤ: Âm dương lịch và hệ thống CAN CHI

1. Dương lịch và âm dương lịch

2. Hệ đếm can chi

Xem thêm:: Cơ bản về cơ học hô hấp: các thông số bắt nguồn từ máy

IV. NHẬN THỨC CON NGƯỜI

1. Nhận thức về con người tự nhiên

2. Quan điểm truyền thống về con người xã hội

Chương 3: VĂN HÓA TỔ CHỨC ĐỜI SỐNG

A. CUỘC SỐNG LÀ GÓI – XÃ HỘI

I. ĂN – MẶT – BA NỀN TẢNG CỦA CUỘC SỐNG.

1. Tận dụng môi trường tự nhiên: Ăn

2. Ứng phó với môi trường tự nhiên: Mặc

3. Ứng phó với môi trường tự nhiên: Sống và du lịch

II. TỔ CHỨC NÔNG THÔN, TỔ CHỨC ĐÔ THỊ VÀ TỔ CHỨC QUỐC GIA.

1. Tổ chức nông thôn

1.1. Tổ chức nông thôn theo huyết thống: Gia đình, thị tộc

1.2. Tổ chức nông thôn theo nơi cư trú: xóm, làng

1.3. Tổ chức nông thôn theo nghề nghiệp và sở thích: Phường, Hiệp hội

1.4. Tổ chức nông thôn nam truyền thống: Giáp

1.5. Tổ chức nông thôn theo đơn vị hành chính: Thôn, xã

1.6. Tính cộng đồng và tính thống trị – hai đặc trưng cơ bản của nông thôn Việt Nam

1.7. Làng Nam Bộ

2. Tổ chức đô thị

2.1. Thành phố Việt Nam trong mối quan hệ với đất nước

2.2. Thành phố trong mối quan hệ với nông thôn

2.3. Nguyên tắc chung của các tổ chức xã hội Việt Nam truyền thống

Xem thêm:: Nội dung trọng tâm toán lớp 3 chu vi hình chữ nhật – Vuihoc.vn

3. Tổ chức quốc gia

3.1. Từ làng đến quản lý nước và xã hội

3.2. Đất nước có truyền thống dân chủ của văn hóa nông nghiệp

B. ĐỜI SỐNG TINH THẦN – TINH THẦN

I. HẢI QUAN – NIỀM TIN.

1. Niềm tin

1.1. niềm tin thịnh vượng

1.2 Sự sùng bái thiên nhiên

1.3. sùng bái con người

2. Hải quan

2.1. phong tục hôn nhân

2.3. Phong tục lễ hội và lễ hội

2.2. phong tục tang lễ

2.3. Phong tục lễ hội và lễ hội

IV. Nho giáo, Lão giáo, Phật giáo VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA VĂN HÓA PHƯƠNG TÂY ĐẾN VĂN HÓA VIỆT NAM.

1. Quá trình xâm nhập, phát triển và đặc điểm của Nho giáo Việt Nam

2. Sự thâm nhập và phát triển của Đạo giáo ở Việt Nam

3. Quá trình thâm nhập và phát triển của Phật giáo Việt Nam

4. Văn hóa phương Tây và văn hóa Việt Nam

6. Tài liệu

6.1. Tài liệu chính

[1] Trần Quốc Vượng (chủ biên), Cơ sở văn hóa Việt Nam (2007), Nxb Giáo dục. [2] Trần Ngọc Thêm (chủ biên), Cơ sở văn hóa Việt Nam, (2007), Nxb Giáo dục.

6.2. Người giới thiệu

[1]. Phạm Đức Dương, Văn hóa Việt Nam trong bối cảnh Đông Nam Á, (2000), Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội. [2]. Phan Ngọc, Tiếp cận văn hóa, (2000), Nxb Thanh niên, Hà Nội. [3]. Đinh Gia Khánh, Văn học dân gian Việt Nam trong bối cảnh văn hóa Đông Nam Á, (1993), Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội. [4]. Trần Quốc Vượng (chủ biên), Văn hóa học đại cương và cơ sở văn hóa Việt Nam (1996), Nxb KHXH. [5]. Đặng Đức Siêu, Cơ sở văn hóa Việt Nam (2004), Nxb Đại học sư phạm.

Bạn đang xem chuyên mục KIẾN THỨC

KHAITRI.EDU.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *