Trung bình cộng là gì? Công thức tính trung bình cộng chuẩn 100%


Bạn muốn tìm hiểu về công thức tính trung bình bài làm lớp 4, 5, 7 để có thể hướng dẫn con làm bài tập? Nhưng bạn không biết tìm định nghĩa, công thức ở đâu? Ở đây chúng tôi sẽ chia sẻ định nghĩa trung bình là gì?? trung bình là gì?? Công thức tính trung bình và bài tập để bạn tham khảo

trung bình là gì?

Số trung bình của một dấu hiệu X là số dùng để biểu thị một dấu hiệu khi phân tích hoặc so sánh dấu hiệu đó với các biến cùng loại.

biểu tượng là

2. Quy tắc tìm số trung bình cộng

Giá trị trung bình của một dấu hiệu được tính từ bảng tần số theo cách sau:

 • Nhân từng giá trị với tần số tương ứng.
 • Thêm tất cả các sản phẩm bạn vừa tìm thấy.
 • Chia tổng đó cho các giá trị (tức là tổng các tần số).

Ta có công thức:

Phía trong:

cong-thuc-tinh-trung-bin-cong-1

3. Ý nghĩa

Số trung bình thường được dùng với tư cách là “đại diện” của dấu hiệu, đặc biệt khi so sánh các dấu hiệu cùng loại.

4. Thời trang bảng hiệu

Mode của dấu hiệu là giá trị có tần số cao nhất trong bảng tần số. Ký hiệu là M0

Công thức tính trung bình

Để tìm trung bình cộng của hai hay nhiều số, ta tính tổng của các số đó rồi chia kết quả cho số các số hạng.

= a1 + a2 + a3 +…+ an = a/n

Phía trong:

 • n: là số hạng
 • a1, a2,..an là số hạng trong dãy

Ghi chú: Các số trong dãy số phải là số thực, không biến.

Xem thêm:: 888 có ý nghĩa gì? Ý nghĩa số 888 trong cuộc sống

Giá trị trung bình đơn giản trong thống kê là một đại lượng mô tả thống kê, được tính bằng cách chia tổng giá trị của tất cả các quan sát trong một tập hợp cho số lượng quan sát trong tập hợp.

1. Các bước tìm trung bình cộng của nhiều số

 • Cộng tất cả các số trong dãy số đó để tìm tổng: Bạn có thể nhẩm tính (nếu số đơn giản) hoặc dùng máy tính bỏ túi (nếu số phức)
 • Đếm xem dãy số cần tính có bao nhiêu số hạng (tính số hạng). Khi có một số lặp lại, bạn vẫn phải đếm toàn bộ số đó, không được bỏ đi.
 • Chia tổng các số vừa tìm được cho số các số hạng. Hoàn thành bước này sẽ cho bạn một mức trung bình rất đơn giản.

c bạn có thể tham khảo:

 • Công thức tính diện tích hình thoi
 • Công thức tính diện tích tam giác đều, góc vuông, cân

Các dạng bài tập về trung bình cộng đơn giản

1. Dạng 1: Cho dãy số, yêu cầu tính trung bình cộng của dãy số đó

Để giải quyết vấn đề này, hãy làm theo các bước sau:

 • Xác định các thuật ngữ trong bài toán và thực hiện phép đếm
 • Tính tổng các số hạng tìm được
 • Áp dụng công thức tính trung bình cộng = Tổng số hạng / Số hạng trong dãy

Ví dụ1: Tính trung bình cộng của các số sau: 2, 6, 9, 10,13

Xem thêm:: Công thức tính diện tích đầy đủ nhất – Hình quạt tròn – CungHocVui

Dung dịch:

Tổng các số = 2 + 6 + 9 + 10 + 13 = 40

Dãy trên có tất cả 5 số hạng

=> Trung bình cộng các số = Tổng : Số hạng = 40 : 5 = 8

Ví dụ 2: Biết rằng khối 4 của một trường gồm 3 lớp: 4A, 4B và 4C. Lớp 4A có tổng số 19 học sinh, lớp 4B có 21 học sinh, lớp 4C có 23 học sinh. Hỏi trung bình mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?

Câu trả lời:

Số hạng ở đây là 3. (vì có 3 lớp 4A, 4B, 4C)

Tổng các số hạng bằng tổng số học sinh của 3 lớp sẽ là: 19 + 21 + 23 = 63

Vậy trung bình cộng số học sinh của mỗi lớp là: 66 : 3 = 21 (học sinh)

2. Dạng 2: Biết số trung bình cộng, biết số hạng tìm tổng các số đó

Để giải bài toán này, ta nhân trung bình cộng của tổng đã biết với số hạng

Ví dụ 1: Tuổi trung bình của 30 học sinh trong một lớp là 9 tuổi. Nếu tính cả cô giáo chủ nhiệm thì tuổi trung bình của cô và 30 học sinh là 10 tuổi. Cô giáo chủ nhiệm bao nhiêu tuổi?

Xem thêm:: Công thức tính diện tích đầy đủ nhất – Hình quạt tròn – CungHocVui

Dung dịch:

Tổng số tuổi của 30 học sinh là:

9 x 30 = 270 (tuổi)

Số người trong lớp:

30 + 1 = 31 (người)

Tổng số tuổi của 31 người là:

10 X 31 = 310 (tuổi)

Tuổi cô giáo chủ nhiệm là:

310 – 270 = 40 (tuổi)

Đáp số: 40 (tuổi)

Ví dụ 2: Trung bình cộng của tám số là 12. Vì viết thêm số thứ chín nên trung bình cộng của chín số là 13. Tìm số thứ chín.

Câu trả lời:

Tổng của 8 số ban đầu là: 12 x 8 = 96.

Tổng của chín số đó là: 13 x 9 = 117.

Xem thêm:: Ý Nghĩa Biển Số Đuôi 14 / 2023 / Top 16 # Được Xem Nhiều Nhất

Số thứ chín là: 117 – 96 = 21.

Vậy số thứ chín là 21.

3. Dạng 3: Tính trung bình cộng giản đơn của dãy số cách đều

Để giải quyết vấn đề này, hãy làm theo các bước sau:

 • Tìm trung bình cộng của số đầu và số cuối
 • Khi số các số hạng là số lẻ thì trung bình cộng là số đứng giữa Khi số các số hạng là số chẵn thì trung bình cộng bằng nửa tổng của hai số đầu và số cuối của dãy Khi một số đã cho có một số bằng trung bình cộng các số còn lại thì số đó sẽ bằng trung bình cộng các số đã cho.

Ví dụ 1: Trung bình cộng của 10 số là 50, nếu lấy số thứ nhất cộng với 1, số thứ hai cộng 2,…, số thứ mười cộng với 10 thì trung bình cộng của 10 số mới là bao nhiêu?

Câu trả lời:

Tổng số gia tăng là 1 + 2 + … + 10 = 55.

Mức tăng trung bình là 55 : 10 = 5,5.

Mức trung bình mới là 50 + 5,5 = 55,5.

Ví dụ 2: Cho 6 số 2, 4, 6, 8, 10, 12. Biết có 4 số có trung bình cộng là 8, tính trung bình cộng của hai số còn lại.

Phân công.

Tổng của 6 số là 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 = 42.

Tổng của 4 số là 4 x 8 = 32.

Tổng của 2 số còn lại là 42 – 32 = 10.

Trung bình cộng của hai số còn lại là 10 : 2 = 5.

Hy vọng với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ có thể giúp các bạn nhớ được định nghĩa trung bình cộng là gì, công thức tính số trung bình cộng để vận dụng vào giải toán nhanh chóng.

Bạn đang xem chuyên mục KIẾN THỨC

KHAITRI.EDU.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *