Chứng chỉ ESL là gì? Góc nhìn toàn diện

Photo of author

By admin

Chứng chỉ ESL (English as a Second Language) là chứng chỉ tiếng Anh dành cho người học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai. Chứng chỉ này được cấp bởi các tổ chức giáo dục uy tín, đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh của người học ở các cấp độ khác nhau.

Chứng chỉ ESL được sử dụng để đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh của người học trong các lĩnh vực sau:

 • Học tập: Chứng chỉ ESL là một trong những yêu cầu bắt buộc để được nhận vào các trường đại học, cao đẳng ở nước ngoài.
 • Làm việc: Chứng chỉ ESL là một lợi thế lớn trong quá trình tìm kiếm việc làm tại các công ty nước ngoài.
 • Du lịch: Chứng chỉ ESL giúp người học giao tiếp dễ dàng hơn khi đi du lịch nước ngoài.

Chứng chỉ ESL có 5 cấp độ, tương ứng với 5 cấp độ của khung tham chiếu chung châu Âu (CEFR):

khai-niem-ESL-la-gi

 • B1: Người học có thể hiểu được những thông tin quen thuộc và thường gặp trong công việc, trường học, giải trí.
 • B2: Người học có thể hiểu được các ý chính của các cuộc đàm thoại phức tạp và có thể tham gia vào các cuộc thảo luận.
 • C1: Người học có thể hiểu được các bài báo và tài liệu chuyên ngành.
 • C2: Người học có thể sử dụng tiếng Anh một cách trôi chảy và tự nhiên.

Sự khác biệt giữa ESL và IELTS

IELTS (International English Language Testing System) là một chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, được sử dụng rộng rãi trong các trường đại học, cao đẳng và các tổ chức trên thế giới. ESL và IELTS đều là những chứng chỉ tiếng Anh uy tín, nhưng có một số điểm khác biệt cơ bản như sau:

 • Mục đích sử dụng: ESL được sử dụng để đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh của người học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai, trong khi IELTS được sử dụng để đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh của người học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ nhất hoặc thứ hai.
 • Đối tượng tham gia: ESL dành cho người học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai, trong khi IELTS dành cho cả người học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ nhất hoặc thứ hai.
 • Nội dung thi: ESL có 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, trong khi IELTS chỉ có 3 kỹ năng nghe, nói, đọc.
 • Cấp độ: ESL có 5 cấp độ, trong khi IELTS có 4 cấp độ.
 • Thời hạn hiệu lực: Chứng chỉ ESL có thời hạn hiệu lực vô hạn, trong khi chứng chỉ IELTS có thời hạn hiệu lực 2 năm.

Thời hạn hiệu lực của chứng chỉ tiếng Anh ESL là vô hạn

Chứng chỉ ESL có thời hạn hiệu lực vô hạn, tức là người học có thể sử dụng chứng chỉ này trong suốt thời gian học tập và làm việc. Điều này rất thuận lợi cho người học, vì họ không cần phải lo lắng về việc chứng chỉ hết hạn.

Chương trình học ESL cung cấp nền tảng tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai

Chương trình học ESL được thiết kế để giúp người học phát triển các kỹ năng tiếng Anh cần thiết để giao tiếp và học tập trong môi trường tiếng Anh. Chương trình học thường bao gồm các nội dung sau:

 • Ngữ pháp: Giúp người học hiểu và sử dụng các cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh một cách chính xác.
 • Từ vựng: Giúp người học mở rộng vốn từ vựng tiếng Anh.
 • Kỹ năng nghe: Giúp người học hiểu được những gì họ nghe.
 • Kỹ năng nói: Giúp người học tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh.
 • Kỹ năng đọc: Giúp người học hiểu được những gì họ đọc.
 • Kỹ năng viết: Giúp người học viết tiếng Anh một cách trôi chảy và chính xác.

Chứng chỉ ESL là dạng bài thi độc lập phù hợp với nhiều cấp độ

Chứng chỉ ESL là dạng bài thi độc lập, tức là người học có thể thi chứng chỉ ESL bất kỳ lúc nào, không cần phải tham gia bất kỳ khóa học nào. Chứng chỉ ESL có 5 cấp độ, phù hợp với trình độ tiếng Anh của người học ở các cấp độ khác nhau.

Bạn sẽ có những cơ hội nào khi có chứng chỉ ESL?

Khi có chứng chỉ ESL, người học sẽ có nhiều cơ hội hơn trong học tập và làm việc, cụ thể như sau:

 • Tiếp tục học tập tại các trường đại học, cao đẳng ở nước ngoài: Chứng chỉ ESL là một trong những yêu cầu bắt buộc để được nhận vào các trường đại học, cao đẳng ở nước ngoài.
 • Tìm kiếm việc làm tại các công ty nước ngoài: Chứng chỉ ESL là một lợi thế lớn trong quá trình tìm kiếm việc làm tại các công ty nước ngoài.
 • Tăng cơ hội thăng tiến trong công việc: Chứng chỉ ESL giúp người học nâng cao trình độ tiếng Anh, từ đó có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Tạo ra nền tảng vững chắc để nâng cao điểm thành tích để thi các chứng chỉ tiếng Anh khác

Chứng chỉ ESL là một nền tảng vững chắc để nâng cao điểm thành tích để thi các chứng chỉ tiếng Anh khác, chẳng hạn như IELTS, TOEFL. Người học có thể sử dụng chứng chỉ ESL để đánh giá trình độ tiếng Anh hiện tại của mình, từ đó xác định

Viết một bình luận