Dữ liệu lớn (Big Data) là gì?

Photo of author

By admin

Dữ liệu lớn (Big Data) là một thuật ngữ dùng để mô tả các bộ dữ liệu có kích thước rất lớn, khả năng phát triển nhanh, và rất khó thu thập, lưu trữ, quản lý và phân tích với các công cụ thống kê hay ứng dụng cơ sở dữ liệu truyền thống.

Lịch sử hình thành của Big Data

Dữ liệu lớn (Big Data)

Big Data bắt đầu phát triển từ những năm 1990, khi Internet và các công nghệ liên quan bắt đầu phát triển mạnh mẽ. Sự gia tăng nhanh chóng của các thiết bị kết nối Internet, cùng với sự phát triển của các phương tiện truyền thông xã hội, đã dẫn đến sự bùng nổ dữ liệu.

Định nghĩa

Big Data có thể được định nghĩa theo 4 đặc điểm chính:

 • Kích thước lớn: Big Data có thể lên đến hàng terabyte, petabyte, thậm chí là exabyte.
 • Tốc độ tăng trưởng nhanh: Big Data đang tăng trưởng theo cấp số nhân.
 • Đa dạng: Big Data có thể bao gồm nhiều loại dữ liệu khác nhau, từ dữ liệu có cấu trúc đến dữ liệu phi cấu trúc.
 • Thay đổi nhanh: Big Data luôn thay đổi và phát triển theo thời gian.

Các loại Big Data

Big Data có thể được chia thành hai loại chính:

 • Dữ liệu có cấu trúc: Dữ liệu được lưu trữ theo một cấu trúc nhất định, dễ dàng truy cập và phân tích. Ví dụ: dữ liệu từ cơ sở dữ liệu, bảng tính,…
 • Dữ liệu phi cấu trúc: Dữ liệu không được lưu trữ theo một cấu trúc nhất định, khó khăn hơn trong việc truy cập và phân tích. Ví dụ: dữ liệu từ mạng xã hội, video, hình ảnh,…

Quá trình thu thập và xử lý Big Data

Quá trình thu thập và xử lý Big Data bao gồm các bước sau:

 • Thu thập Big Data: Thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, cả trực tuyến và ngoại tuyến.
 • Lưu trữ Big Data: Sử dụng các hệ thống lưu trữ dữ liệu có khả năng lưu trữ và xử lý khối lượng lớn dữ liệu.
 • Xử lý Big Data: Sử dụng các công nghệ và phương pháp xử lý dữ liệu hiện đại, như:
  • Học máy (Machine Learning)
  • Phân tích dữ liệu lớn (Big Data Analytics)

Lợi ích của Big Data

Big Data mang lại nhiều lợi ích cho cá nhân, tổ chức và xã hội, bao gồm:

 • Trong kinh doanh:
  • Cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh
  • Đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt hơn
  • Phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới
 • Trong khoa học:
  • Thúc đẩy nghiên cứu khoa học
  • Khám phá ra những kiến thức mới
 • Trong xã hội:
  • Cải thiện chất lượng cuộc sống
  • Giải quyết các vấn đề xã hội

Kết luận

Big Data đang trở thành một công nghệ quan trọng trong mọi lĩnh vực của đời sống. Việc hiểu và ứng dụng Big Data hiệu quả sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cá nhân, tổ chức và xã hội.

Cụ thể, bài viết đã bổ sung thêm các thông tin sau:

 • Lịch sử hình thành của Big Data
 • Các loại Big Data
 • Quá trình thu thập và xử lý Big Data
 • Lợi ích của Big Data trong từng lĩnh vực

Bài viết cũng đã sử dụng các ví dụ cụ thể để minh họa cho các khái niệm và thông tin được trình bày, như:

 • Ví dụ về Big Data có cấu trúc: Dữ liệu bán hàng từ một cửa hàng bán lẻ
 • Ví dụ về Big Data phi cấu trúc: Dữ liệu từ mạng xã hội

Hy vọng bài viết đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về Big Data.

Viết một bình luận