Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 14 sgk Hóa Học 11


Hướng dẫn giải Bài 3. Sự điện phân nước. độ pH. Chỉ thị axit bazơ Hóa học 11. Nội dung bài 1 2 3 4 5 6 Trang 14 SGK Hóa học 11 bao gồm đầy đủ lý thuyết và bài tập, với các công thức, phương trình hóa học, chuyên đề… được đưa vào SGK giúp các em học tốt hóa học 11 , chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia.

HỌC THUYẾT

1. Điện phân nước

Thí nghiệm cho ta thấy nước là chất điện li cực yếu:

H2O (harpoons phải trái ) H+ + OH- (1)

Tích số ion của nước:

KH2O = [H+][OH-] =10-14 M (đo ở 25°C)

2. Ý nghĩa tích số ion của nước

Môi trường trung lập bao gồm: [H+] = [OH-] và pH = 7;

Môi trường axit có: [H+] > [OH-] và độ pH < 7;

Môi trường cơ bản có: [H+] < [OH-] and pH >7.

Độ pH càng thấp, dung dịch càng có tính axit. Độ pH càng cao thì dung dịch càng có tính bazơ.

3. Chất chỉ thị axit-bazơ

Chất chỉ thị axit-bazơ là chất có màu thay đổi tùy theo giá trị pH của dung dịch. Dựa vào sự chuyển màu của giấy quỳ và dung dịch phenolphtalein để xác định môi trường của dung dịch, dựa vào màu của giấy chỉ thị vạn năng có thể tính gần đúng giá trị pH của dung dịch.

Ta có: Nếu [H+] = 1,0.10-a M thì pH = a.

⇒ pH = -log [H+]

Ví dụ: [H+] = 10-3M pH = 3: Môi trường axit.

pH + pOH = 14

TẬP THỂ DỤC

Xem thêm:: Anđehit axetic là gì? Công thức phân tử và tính chất đặc trưng

Dưới đây là phần Hướng dẫn giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 14 SGK Hóa học lớp 11 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Nội dung chi tiết các bài tập các em có thể xem dưới đây:

1. Giải bài 1 trang 14 sgk 11

Sản phẩm ion của nước là gì và nó ở 25 ° C là gì?

Dung dịch:

Sản phẩm của KH2O = [H+].[OH-] được gọi là tích số ion của nước. Tích số này không đổi ở một nhiệt độ nhất định, tuy nhiên, giá trị tích số ion của nước là 1,0.10-14 thường được sử dụng trong tính toán, khi nhiệt độ không chênh lệch nhiều so với 25°C.

2. Giải bài 2 trang 14 sgk 11

Nêu các định nghĩa về môi trường axit, trung tính và kiềm theo nồng độ H+ và pH.

Dung dịch:

Ta có: pH = -log[H+]

Môi trường axit là môi trường trong đó:

[H+] > [OH-] đẹp [H+] > 1,0.10-7 M pH < 7

Môi trường trung tính là môi trường trong đó:

[H+] = [OH-] đẹp [H+] = 1,0.10-7 M pH = 7

Môi trường kiềm là môi trường trong đó:

[H+] < [OH-] đẹp [H+] < 1.0.10-7M pH > 7

3. Giải bài 3 trang 14 sgk 11

Chất chỉ thị axit-bazơ là gì? Nêu màu của quỳ tím và phenolphtalein trong dung dịch ở các khoảng pH khác nhau.

Dung dịch:

Để xác định môi trường của dung dịch, người ta thường dùng các chất chỉ thị axit-bazơ. Chất chỉ thị axit-bazơ là chất có màu thay đổi tùy theo pH của dung dịch.

Màu của quỳ tím và phenolphtalen trong các dung dịch có pH khác nhau:

quỳ tím pH ≤ 6 (đỏ) pH = 7 (tím) pH ≥ 8 (xanh lam) Phenol phtalein pH < 8,3 (không màu)

pH 8.3 màu hồng (trong dung dịch NaOH đặc mất màu hồng)

4. Giải bài 4 trang 14 sgk 11

Một giải pháp với [OH- ]= 1,5.10-5. Phương tiện của giải pháp này là:

A. Axit;

Xem thêm:: Giải bài tập Hóa học 9 bài 8: Một số bazơ quan trọng SGK trang 27, 30

B. Trung tính;

C. Kiềm;

D. Không xác định.

Dung dịch:

Từ [OH-]= 1,5.10-5 (M) suy ra:

([H^+] = frac{10^{-14}}{1,5.10^{-5}} = 6,7.10^{-10} (M) < 10^{-7} (M))

Vì vậy, môi trường của dung dịch là kiềm.

câu trả lời C.

5. Giải bài 5 trang 14 sgk 11

Tính nồng độ H+, OH- và pH của dung dịch HCl 0,10M và dung dịch NaOH 0,010M.

Dung dịch:

♦ Dung dịch HCl:

HCl → H+ + Cl-

0,10M → 0,10M

Dung dịch HCl 0,10M có: [H+] = 0,1M

→ pH = -log [H+] = 1,0

→ [OH-] = $frac{1,0.10^{-14}}{[H^+]}$ = 1.0.10-13 MẸ

♦ Dung dịch NaOH:

Xem thêm:: Urê là gì? – Glaw Việt Nam

NaOH → Na+ + OH-

0,010M → 0,010M

Dung dịch NaOH 0,010M có: [OH-] = 0,01M

→ [H+] = 1.0.10-13/[OH-] = MÃ 10-12

→ pH = -log [H+] = 12

6. Giải bài 6 trang 14 sgk 11

Với dung dịch HCl 0,010M tích số ion của nước là:

MỘT. [H+][OH- ] > 1.0.10-14 ;

b. [H+ ][OH- ] = 1,0.10-14

C. [H+][OH- ] < 1.0.10-14 ;

D. Không xác định.

Dung dịch:

Tích số ion của nước là hằng số trong nước và cả trong dung dịch loãng của các chất khác nhau.

câu trả lời GỠ BỎ.

Bài trước:

 • Giải bài 1 2 3 4 5 trang 10 SGK Hóa học 11

Bài tiếp theo:

 • Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 trang 20 SGK Hóa học 11

Xem thêm:

 • Để học tốt Toán 11
 • Để học tốt Vật Lý 11
 • Để học tốt Hóa 11
 • Để học tốt Sinh học 11
 • Để học tốt Ngữ Văn 11
 • Để học tốt Lịch sử 11
 • Để học tốt Địa Lí 11
 • Để học tốt Tiếng Anh 12
 • Để học tốt Tiếng Anh 11 (Sách học sinh)
 • Để học tốt Tin học 11
 • Để học tốt GDCD 11

Trên đây là Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 14 SGK Hóa học 11 đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu. Chúc các em học tốt hóa 11!

“Bài tập nào khó, đã có giabaisgk.com”

Bạn đang xem chuyên mục Hóa Học

KHAITRI.EDU.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *