Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 154 Sách giáo khoa Hóa học 10


Bài 1 trang 153 sgk hóa học 10

Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Bất kỳ phản ứng nào cũng chỉ có thể vận dụng một trong các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng để tăng tốc độ phản ứng.

B. Bất kỳ phản ứng nào cũng phải dùng đủ các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng để tăng tốc độ phản ứng.

C. Tuỳ theo phản ứng mà người ta sử dụng một, một số hay tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng để tăng tốc độ phản ứng.

D. Phản ứng nào cũng cần có chất xúc tác để tăng tốc độ phản ứng.

Hướng dẫn.

Chọn C

Bài 2 trang 153 sgk hóa học 10

Tìm một số ví dụ cho mỗi loại phản ứng nhanh và chậm mà bạn quan sát được trong cuộc sống và trong phòng thí nghiệm.

Hướng dẫn kéo dài.

Một số ví dụ về loại phản ứng này:

– Phản ứng nhanh: Phản ứng cháy nổ, đốt cháy nhiên liệu (than, dầu, khí), phản ứng giữa 2 dung dịch H2SO4 và BaCl2…

Phản ứng chậm: Lên men rượu, gỉ sắt.

Xem thêm:: N2 + H2 → NH3

Bài 3 trang 154 sgk hóa học 10

Nồng độ, áp suất, nhiệt độ, kích thước hạt, chất xúc tác ảnh hưởng như thế nào đến tốc độ phản ứng?

Hướng dẫn.

Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng:

a) Ảnh hưởng của nồng độ.

Khi nồng độ chất phản ứng tăng, tốc độ phản ứng tăng.

Giải thích:

– Điều kiện để các chất phản ứng được với nhau là chúng phải va chạm với nhau, tần số va chạm càng cao thì tốc độ phản ứng càng lớn.

– Khi tăng nồng độ chất phản ứng thì tần số va chạm tăng nên tốc độ phản ứng tăng. Tuy nhiên, không phải mọi va chạm đều gây ra phản ứng gia tăng. Tuy nhiên, không phải mọi va chạm đều gây ra phản ứng, chỉ có những va chạm hiệu quả mới gây ra phản ứng. Tỷ lệ giữa số lần va chạm hiệu quả và tổng số lần va chạm phụ thuộc vào bản chất của các chất phản ứng, vì vậy các phản ứng khác nhau có tốc độ phản ứng khác nhau.

b) Hướng của lực ép.

Đối với phản ứng ở thể khí, khi tăng áp suất thì tốc độ phản ứng tăng.

Giải thích: Khi tăng áp suất, nồng độ của khí tăng, tần số va chạm tăng nên tốc độ phản ứng tăng.

c) Ảnh hưởng của nhiệt độ.

Khi nhiệt độ tăng, tốc độ phản ứng tăng.

Giải thích: Nhiệt độ tăng dẫn đến hai hậu quả sau:

Xem thêm:: Amoniac: công thức, tính chất, mức độ ảnh hưởng đến chất lượng

– Vận tốc của các phân tử tăng dẫn đến tần số va chạm giữa các chất phản ứng tăng.

Tần suất va chạm hiệu quả giữa các chất phản ứng tăng nhanh. Đây là yếu tố chính làm cho tốc độ phản ứng tăng nhanh khi tăng nhiệt độ.

d) Ảnh hưởng của diện tích bề mặt.

Đối với phản ứng có chất rắn, khi diện tích bề mặt tăng thì tốc độ phản ứng tăng.

Giải thích: chất rắn có kích thước hạt nhỏ thì tổng diện tích bề mặt tiếp xúc với các chất phản ứng lớn hơn chất rắn có kích thước hạt lớn hơn cùng khối lượng nên tốc độ phản ứng cao hơn.

e) Tác dụng của chất xúc tác.

Chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng nhưng không bị tiêu hao trong phản ứng.

Giải thích: người ta cho rằng sự hấp thụ các phantom phản ứng trên bề mặt chất xúc tác làm tăng hoạt tính của chúng. Chất xúc tác làm yếu liên kết giữa các nguyên tử của phân tử tham gia phản ứng, làm thay đổi cơ chế phản ứng nên làm tăng tốc độ phản ứng.

Bài 4 trang 154 SGK hóa học 10

Cho biết yếu tố nào được sử dụng để làm tăng tốc độ phản ứng trong các trường hợp sau:

a) Dùng khí nén, nóng thổi vào lò cao để đốt cháy than cốc (trong sản xuất gang).

b) Nung đá vôi ở nhiệt độ cao để sản xuất vôi sống.

c) Nghiền nguyên liệu trước khi đưa vào lò nung sản xuất clanhke (trong sản xuất xi măng).

Câu trả lời.

a) Dùng không khó nén với nồng độ oxi cao và thổi khí nóng sơ bộ vào lò cao nên tốc độ phản ứng tăng.

Xem thêm: : Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 147 SGK Hóa học 10

b) Lợi dụng yếu tố nhiệt độ (tăng nhiệt độ).

c) Lợi dụng hệ số điện tích tiếp xúc (làm tăng điện tích tiếp xúc của vật liệu).

Bài 5 trang 154 SGK hóa học 10

Cho 6g kẽm hạt vào cốc đựng dung dịch H2SO4 4M (dư) ở nhiệt độ thường.

Nếu các điều kiện khác không đổi, chỉ thay đổi một trong các điều kiện sau thì tốc độ của phản ứng thay đổi như thế nào (tăng, giảm hay không đổi) ?

a) Thay 6g kẽm hạt bằng 6g kẽm bột.

b) Thay dung dịch H2SO4 4M bằng dung dịch H2SO4 2M.

c) Tiến hành phản ứng ở nhiệt độ phản ứng là 500C.

d) Gấp đôi thể tích dung dịch H2SO4 4M ban đầu.

Câu trả lời.

a) Tốc độ phản ứng tăng (điện tích bề mặt tăng).

b) Tốc độ phản ứng giảm (nồng độ các chất phản ứng giảm).

c) Tốc độ phản ứng tăng.

d) Tốc độ của phản ứng không thay đổi.

giaibaitap.me

Bạn đang xem chuyên mục Hóa Học

KHAITRI.EDU.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *