Giải Bài Tập Hóa Học 10 – Bài 2: Hạt nhân nguyên tử – Đồng vị


Đánh giá bài viết này

Mời xem thêm danh sách tổng hợp Giải bài tập hóa học 10 bài 2 Tốt nhất

Xem tất cả tài liệu lớp 10: đây

Xem thêm sách tham khảo liên quan:

 • sách giáo khoa hóa học lớp 10
 • Giải Sách Bài Tập Hóa Học Lớp 10
 • Sách Giáo Viên Hóa Học Lớp 10
 • Giải Hóa Học Nâng Cao Lớp 10
 • Sách Giáo Viên Hóa Học Lớp 10 Nâng Cao
 • Sách Bài Tập Hóa Học Lớp 10
 • Sách Bài Tập Hóa Học Lớp 10 Nâng Cao

Giải bài tập Hóa học 10 – Bài 2: Hạt nhân nguyên tử – Nguyên tố hóa học – Đồng vị giúp học sinh giải bài tập, cung cấp cho các em hệ thống kiến ​​thức, hình thành thói quen học tập và làm việc khoa học, làm nền tảng phát triển các năng lực nhận thức và hành động:

Bài 1 (trang 13 SGK Hóa học 10): Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng đặc điểm:

A. Số khối.

B. Số nơtron.

C. Số proton.

D. Số nơtron và số proton.

Chọn câu trả lời đúng.

Xem thêm: Ôn tập văn học dân gian Việt Nam – Ngữ Văn 10 – Hoc247.net

Câu trả lời:

Câu trả lời đúng là c.

Xem thêm các bài giải Hóa học 10 Bài 2: Hạt nhân nguyên tử – Nguyên tố hóa học – Đồng vị

Bài 2 (trang 13 SGK Hóa học 10): Kí hiệu nguyên tử diễn tả đầy đủ đặc điểm của nguyên tử một nguyên tố hóa học vì nó cho biết:

A. Số khối.

B. Số hiệu nguyên tử Z .

C. Khối lượng nguyên tử của nguyên tử.

D. Số khối A và số hiệu nguyên tử Z.

Chọn câu trả lời đúng.

Xem thêm: Ôn tập văn học dân gian Việt Nam – Ngữ Văn 10 – Hoc247.net

Câu trả lời:

Đáp án đúng là câu D.

Xem thêm các bài giải Hóa học 10 Bài 2: Hạt nhân nguyên tử – Nguyên tố hóa học – Đồng vị

Bài 3 (trang 14 SGK Hóa học 10): Nguyên tố cacbon có hai đồng vị: chiếm 98,89% và Bài tập hóa học lớp 10 | Giải bài 3 lớp 10 Trang 14 SGK Hóa 10 3 chiếm 1,11%

Nguyên tử khối trung bình của cacbon là:

a) 12.500.

b) 12,011.

c) 12,022.

d) 12,055.

Chọn câu trả lời đúng.

Xem thêm: Ôn tập văn học dân gian Việt Nam – Ngữ Văn 10 – Hoc247.net

Câu trả lời:

Câu trả lời đúng là b

Bài tập hóa học lớp 10 | Giải bài tập lớp 10 Bài 3 Trang 14 SGK Hóa 10 1

Xem thêm các bài giải Hóa học 10 Bài 2: Hạt nhân nguyên tử – Nguyên tố hóa học – Đồng vị

Bài 4 (trang 14 SGK Hóa học 10): Xác định điện tích hạt nhân, số proton, số nơtron, số electron và nguyên tử khối của nguyên tử các nguyên tố sau:

Bài tập hóa học lớp 10 | Giải bài 10 bài 4 trang 14 sgk hoa 10

Xem thêm: Ôn tập văn học dân gian Việt Nam – Ngữ Văn 10 – Hoc247.net

Câu trả lời:

Xem thêm: Giải Toán 10 bài 4 Kết nối tri thức , Chân trời sáng tạo , Cánh diều

Bài tập hóa học lớp 10 | Giải bài 4 lớp 10 Trang 14 SGK Hóa 10 1

Xem thêm các bài giải Hóa học 10 Bài 2: Hạt nhân nguyên tử – Nguyên tố hóa học – Đồng vị

Bài 5 (trang 14 SGK Hóa học 10): Đồng có hai đồng vị ổn định Bài tập hóa học lớp 10 | Giải bài 10 Bài 5 Trang 14 SGK 10Bài tập hóa học lớp 10 | Giải bài 5 lớp 10 Trang 14 SGK Hóa 10 1 Khối lượng nguyên tử trung bình của đồng là 63,54. Tính thành phần phần trăm của mỗi đồng vị

Xem thêm: Ôn tập văn học dân gian Việt Nam – Ngữ Văn 10 – Hoc247.net

Câu trả lời:

Gọi x là thành phần % của đồng vị Bài tập hóa học lớp 10 | Giải bài 10 Bài 5 Trang 14 SGK 10

Chúng ta có:

Bài tập hóa học lớp 10 | Giải bài 5 lớp 10 Trang 14 SGK Hóa 10 2

Bài tập hóa học lớp 10 | Giải toán lớp 10 Bài 5 Trang 14 SGK Hóa 10 4

Xem thêm các bài giải Hóa học 10 Bài 2: Hạt nhân nguyên tử – Nguyên tố hóa học – Đồng vị

Bài 6 (trang 14 SGK Hóa học 10): Hydro có khối lượng nguyên tử là 1,008. Có bao nhiêu nguyên tử của đồng vị đó…

Xem thêm: Ôn tập văn học dân gian Việt Nam – Ngữ Văn 10 – Hoc247.net

Câu trả lời:

Gọi % đồng vị Bài tập hóa học lớp 10 | Giải bài 10 Bài 6 Trang 14 SGK Hóa 10 là một:

Bài tập hóa học lớp 10 | Giải toán lớp 10 Bài 6 Trang 14 SGK Hóa 10 1

Bài tập hóa học lớp 10 | Giải toán lớp 10 Bài 6 Trang 14 SGK Hóa 10 2

m của 1ml H2O: 1 gam

⇒ MH2O = 2. 1,008 + 16 = 18,016u

Khối lượng của 1 mol H2O là 18,016g.

Xem thêm: Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán Bến Tre 2022

Trong 1 mol nước % khối lượng Bài tập hóa học lớp 10 | Giải bài 10 Bài 6 Trang 14 SGK Hóa 10 3

(Vì 1 phân tử H2O có 2 nguyên tử H và MH = 2 trong đồng vị Bài tập hóa học lớp 10 | Giải bài 10 Bài 6 Trang 14 SGK Hóa 10 )

1mol có 6,1023 nguyên tử

⇒ Số hiệu nguyên tử của đồng vị Bài tập hóa học lớp 10 | Giải bài 10 Bài 6 Trang 14 SGK Hóa 10 vâng là:

Bài tập hóa học lớp 10 | Giải bài tập lớp 10 Bài 6 Trang 14 SGK Hóa 10 4

Xem thêm các bài giải Hóa học 10 Bài 2: Hạt nhân nguyên tử – Nguyên tố hóa học – Đồng vị

Bài 7 (trang 14 SGK Hóa học 10): Oxi trong tự nhiên là hỗn hợp của các đồng vị: 99,757% 16O; 0,039%17O; 0,204%18O. Tính số nguyên tử của mỗi đồng vị khi có 1 nguyên tử 17O

Xem thêm: Ôn tập văn học dân gian Việt Nam – Ngữ Văn 10 – Hoc247.net

Câu trả lời:

Giả sử có 10000 nguyên tử O ta có

Tỉ lệ mỗi đồng vị O trong hỗn hợp 3 đồng vị là:

Bài tập hóa học lớp 10 | Giải toán lớp 10 Bài 7 Trang 14 SGK Hóa 10 1

Khi có nguyên tử 17O thì số hiệu nguyên tử:

Bài tập hóa học lớp 10 | Giải toán lớp 10 Bài 7 Trang 14 SGK Hóa 10 4

Xem thêm các bài giải Hóa học 10 Bài 2: Hạt nhân nguyên tử – Nguyên tố hóa học – Đồng vị

Bài 8 (trang 14 SGK Hóa học 10): Agon tách ra khỏi không khí được hỗn hợp ba đồng vị: 99,6% 40Ar; 0,063%38Ar; 0,337% 36Ar. Tính thể tích của 10g Ar ở điều kiện tiêu chuẩn

Xem thêm: Ôn tập văn học dân gian Việt Nam – Ngữ Văn 10 – Hoc247.net

Câu trả lời:

Bài tập hóa học lớp 10 | Giải bài 10 Bài 8 Trang 14 SGK Hóa 10 1

Xem thêm các bài giải Hóa học 10 Bài 2: Hạt nhân nguyên tử – Nguyên tố hóa học – Đồng vịKHAITRI.EDU.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *