Giải Hóa 11 bài 3: Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit, bazơ


Giải bài tập Hóa học 11 bài 3: Sự điện phân nước. độ pH. Chất chỉ thị axit và bazơ. Đây là tài liệu tham khảo hay giúp các bạn nhanh chóng nắm bắt được kiến ​​thức của bài học, cũng như biết cách vận dụng để giải các bài tập cơ bản trong SGK.

A. Bài tập Hóa học 11 trang 14

Bài 1 trang 14 sgk hóa học 11

Tích số ion của nước là bao nhiêu và ở 25oC

Đáp án kèm theo hướng dẫn chi tiết

Tích của nồng độ ion H+ và nồng độ ion OH- trong nước gọi là tích số ion của nước. Ở 25°C, sản phẩm này có giá trị 10-14

Mời bạn đọc tham khảo Câu 1 SGK Hóa học 11 bài 3

Bài 2 trang 14 SGK hóa học 11

Nêu các định nghĩa về môi trường axit, trung tính và kiềm theo nồng độ H+ và pH.

Đáp án kèm theo hướng dẫn chi tiết

Môi trường axit là môi trường trong đó [H+] > [OH-] đẹp [H+] > 10-7M hoặc pH < 7

Môi trường cơ bản là môi trường trong đó [H+] < [OH-] đẹp [H+] < 10-7M or pH > 7

Môi trường trung tính là môi trường trong đó [H+] = [OH-] đẹp [H+] = 10-7M hay pH = 7

Mời bạn đọc tham khảo Câu 2 SGK Hóa học 11 bài 3

Bài 3 trang 14 SGK hóa học 11

Chất chỉ thị axit-bazơ là gì? Nêu màu của quỳ tím và phenolphtalein trong dung dịch ở các khoảng pH khác nhau.

Đáp án kèm theo hướng dẫn chi tiết

Chất chỉ thị axit-bazơ là chất có màu thay đổi tùy theo giá trị pH của dung dịch

Màu của quỳ tím ở các khoảng pH khác nhau:

pHpH 66 < pH < 8pH 8 quỳĐỏ Tím Tím Xanh

Màu của phenolphtalen trong các khoảng pH khác nhau:

pHpH < 8.38.3 pH 10PhenolphtalienKhông màuHồng

Mời bạn đọc tham khảo Câu 3 SGK Hóa học 11 bài 3

Bài 4 trang 14 SGK hóa học 11

Một giải pháp với [OH-] = 1,5.10-5. Môi trường của dung dịch này là

A. Axit

B. Trung tính

C. Kiềm

D. Không xác định được

Đáp án kèm theo hướng dẫn chi tiết

Xem thêm:: Axit sunfuric có công thức hóa học là gì? – Trường THPT Trịnh Hoài Đức

Chọn C Kiềm

Chúng ta có: [H+] = 10-14/1,5.10-5 = 6,6.10-10M < 10-7M ⇒ Môi trường kiềm

Mời bạn đọc tham khảo Câu 4 SGK Hóa học 11 bài 3

Bài 5 trang 14 SGK hóa học 11

Tính nồng độ H+, OH- và pH của dung dịch HCl 0,10M và dung dịch NaOH 0,010M.

Đáp án kèm theo hướng dẫn chi tiết

Dung dịch HCl 0,1M: HCl → H+ + Cl- 0,1M 0,1M

[H+] = 0,1M [OH-] = 10-14/0,1 = 10-13M pH = -lg 0,1 = 1

Dung dịch NaOH: NaOH → Na+ + OH-

0,01M 0,01M

[OH-] = 0,01M [H+] = 10-14/0,01 = 10-12M pH = – lg 10-12 = 12

Mời bạn đọc tham khảo Câu 5 SGK Hóa học 11 bài 3

Bài 6 trang 14 SGK hóa học 11

Trong dung dịch HCl 0,010M tích số ion của nước là:

MỘT. [H+].[OH-] > 1.0.10-14

b. [H+].[OH-] = 1,0.10-14

C. [H+].[OH-] < 1.0.10-14

D. Không xác định.

Đáp án kèm theo hướng dẫn chi tiết

Chọn B. Vì tích số ion của nước không đổi trong nước và cả trong dung dịch loãng của các chất khác nhau.

Mời các bạn đọc tham khảo thêm tại: Câu hỏi 6 SGK Hóa 11 bài 3

>> Bài viết tiếp theo: Giải bài tập Hóa học 11 Bài 4: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li li

B. Nhắc lại Kiến thức cơ bản Hóa học 11 Bài 3

1. Nước là chất điện li rất yếu

  • Nước là chất điện li rất yếu:

H2O → H+ + OH-

  • Tích số ion của nước: [H+] . [OH-] = 10-14

Môi trường trung tính là môi trường trong đó: [H+] = [OH-] = 10-7M.

=> Ý nghĩa tích số ion của nước

một. môi trường axit

Xem thêm:: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 25, 26 SGK Hóa 8

Ví dụ: Tính toán [H+] và [OH-] dung dịch HCl 0,01M.

HCl → H+ + Cl-

0,01M 0,01M 0,01M

→ [H+] = 0,01M; [OH-] = 10-14; [H+] = 10-12M

Ví dụ: Hòa tan axit vào nước để [H+] = 10-3M. Tính toán [OH-]?

[OH-] = 10-14; [H+] = 10-11M

Môi trường axit là môi trường trong đó [H+] > [OH-] đẹp [H+] > 10-7M.

b. môi trường kiềm

Ví dụ: Tính nồng độ [H+] và [OH-] của 0,01 M . dung dịch NaOH

[OH-] = 0,01M → [H+] = 10-12M.

═˃Phương tiện cơ bản là phương tiện trong đó [H+] < [OH-] đẹp [H+] <10-7M.

Cho nên: [H+] là thước đo độ axit và độ kiềm của dung dịch

Môi trường axit: [H+] > 10-7M; pH < 7

Môi trường cơ sở: [H+] < 10-7M; pH > 7

Môi trường trung tính: [H+] = 10-7M; pH = 7

2. Khái niệm về pH – chất chỉ thị màu

một. khái niệm pH.

pH = – lg [H+]

Chú ý: [OH-] = 10-pH(M) nên pOH = – lg[OH-]

pH + pOH = 14

b. chất chỉ thị axit-bazơ

Chất có màu thay đổi tùy theo giá trị pH của dung dịch.

C. Trắc nghiệm 11 bài 3

Câu hỏi 1: Trộn V1 ml dung dịch NaOH có pH = 13 với V2 ml dung dịch Ba(OH)2 có pH = 11 thu được dung dịch mới có pH = 12. Tỉ lệ V1 : V2 có giá trị là

A. 1/1

Xem thêm:: FeCl2 + Cl2 → FeCl3

B. 2/1

C. 1/10

D. 1/10

Câu 2: Trộn V1 lít dung dịch H2SO4 có pH = 3 với 2 lít dung dịch NaOH có pH = 12 thu được dung dịch mới có pH = 4. Tỉ lệ V1 : V2 có giá trị là

A. 1/8

B. 101/9

C. 1/10

D. 4/1

Câu 3: Trộn hai dung dịch Ba(HCO3)2 và NaHSO4 có cùng nồng độ mol với nhau theo tỉ lệ thể tích 1:1 thu được một kết tủa và một dung dịch. Bỏ qua sự thủy phân và sự phân ly của nước, các ion có trong dung dịch Y là

A. Na+ và SO42-

B. Ba2+, HCO32- và Na+

C. Na+, HCO32-

D. Na+, HCO32- và SO42-

Câu 4: Cho các dung dịch HCl, H2SO4 và CH3COOH có cùng giá trị pH. Cách sắp xếp nào sau đây đúng về nồng độ mol của các dung dịch trên?

A. HCl < H2SO4 < CH3COOH

B. H2SO4 < HCl < CH3COOH

C. H2SO4 < CH3COOH < HCl

D. CH3COOH < HCl < H2SO4

Câu 5. Chỉ dùng quỳ tím có thể nhận biết được ba dung dịch riêng biệt nào sau đây?

Mời các bạn tham khảo chi tiết tất cả các câu hỏi trắc nghiệm và đáp án tại

  • Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 Bài 3: Sự điện phân nước. độ pH. chất chỉ thị axit-bazơ

…………………….

Hi vọng tài liệu này sẽ giúp các em ôn tập lại kiến ​​thức đã học, cũng như hoàn thành các dạng bài tập trong SGK hóa học 11. Mời các bạn tham khảo.

  • Giải bài tập trang 7 SGK Hóa học lớp 11: Sự điện li
  • Giải bài tập trang 10 SGK Hóa học lớp 11: Axit, bazơ, muối
  • Giải bài tập trang 22, 23 SGK Hóa học lớp 11: Luyện tập chương 1

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Giải bài tập Hóa học 11 bài 3: Sự điện phân nước. độ pH. Chất chỉ thị axit-bazơ. Chúc các bạn học tốt môn hóa lớp 11.

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Ôn thi THPT Quốc gia môn Văn, Ôn thi Lịch sử, Đề thi Quốc gia. Đề thi thpt quốc gia môn Địa lý, đề thi thpt quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Bạn đang xem chuyên mục Hóa Học

KHAITRI.EDU.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *