Giải Hóa 8 Bài 11: Bài luyện tập 2 – VnDoc.com


Giải Hóa học 8 bài 11: Bài tập 2 với các bài giải chi tiết, rõ ràng theo khung SGK Hóa học lớp 8, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp các em học sinh ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải bài tập Hóa học.

 • Giải bài tập trang 33, 34 SGK Hóa học lớp 8: Công thức hóa học
 • Giải bài tập trang 37, 38 SGK Hóa học lớp 8: Hóa trị
 • Giải bài tập Hóa học 8 Sự biến đổi chất
 • Giải bài tập Hóa học 8 Phản ứng hóa học
 • Giải bài tập Hóa học 8 Định luật bảo toàn khối lượng

A. Tóm tắt lý thuyết Sinh 8 bài 11

1. Công thức hóa học

a) Đơn tố

Công thức hóa học của một số phi kim đồng thời là kí hiệu hóa học chính như C, S,…(x = 1)

Công thức hóa học của nguyên tố là chất khí, phân tử luôn gồm 2 nguyên tử (trừ O3) như O2, N2, H2,… (x=2)

b) Hợp chất

Công thức hóa học của hợp chất bao gồm ký hiệu hóa học của các nguyên tố tạo nên chất đó với chỉ số ở chân.

A và B là các ký hiệu nguyên tố

x, y, z, v.v… là các số nguyên kèm theo số hiệu nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong một phân tử hợp chất.

2. Hóa trị

Là con số biểu thị khả năng liên kết của một nguyên tử cũng như một nhóm nguyên tử. Hóa trị của một nguyên tố (hoặc nguyên tử) được xác định bằng cách lấy hóa trị của H là đơn vị và của O là hai đơn vị.

II. Giải bài tập SGK trang 41 hóa học 8

Bài 1 trang 41 SGK Hóa học 8

Tính hóa trị của đồng Cu, photpho P, silic Si và sắt Fe trong các công thức hóa học sau: Cu(OH)2, PCl5, SiO2, Fe(NO3)3.

Đáp án kèm theo hướng dẫn chi tiết

Ta có: nhóm (OH), (NO3) và Cl đều có hóa trị I.

 • Cu(OH)2: 1.a = 2.I à Cu hóa trị II.
 • PCl5: 1.a = 5.I à P hóa trị V .
 • SiO2: 1.a = 2.II à Si hóa trị IV.
 • Fe(NO3)3: 1.a = 3.I à Fe hoá trị III.

Bài 2 trang 41 SGK Hóa học 8

Cho nhóm công thức hóa học của hợp chất của nguyên tố X với O và hợp chất của nguyên tố Y với H như sau (X,Y là một số nguyên tố): XO, YH3. Chọn công thức hóa học phù hợp với X với Y trong các công thức đã cho:

XY3(a), X3Y(b), X2Y3(c), X3Y2(d), XY(e).

Đáp án kèm theo hướng dẫn chi tiết

Công thức hóa học hợp chất của các nguyên tố XO và YH3, với O hóa trị II và H hóa trị I.

Xem thêm: : Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 trang 91 SGK Hóa học 9

⇒ X có hóa trị II và Y có hóa trị III

Vậy công thức hóa học đúng nhất của hợp chất X và Y là X3Y2.

Vậy công thức d đúng nhất.

Bài 3 trang 41 SGK Hóa học 8

Theo hóa trị của sắt trong hợp chất có công thức hóa học Fe2O3, hãy chọn công thức hóa học đúng trong các công thức hợp chất sau có phân tử Fe liên kết với (SO4):

A. FeSO4 ; B. Fe2SO4; C. Fe2(SO4)2 ; D. Fe2(SO4)3; E. Fe3(SO4)2

Đáp án kèm theo hướng dẫn chi tiết

Ta có: Với Fe2O3 mà O hóa trị II và Fe hóa trị III

Vậy công thức hóa trị đúng của hợp chất có phân tử gồm Fe liên kết với (SO4)II là Fe2(SO4)3.

Vậy công thức là đúng 😀 Fe2(SO4)3

Bài 4 trang 41 SGK Hóa học 8

Lập công thức hóa học và tính phân tử khối của hợp chất mà phân tử gồm K(I), bari Ba(II), Al(III) lần lượt liên kết với:

a) Cl.

b) Nhóm (SO4).

Đáp án kèm theo hướng dẫn chi tiết

a) Thành phần hóa học: KCl, BaCl2, AlCl3;

Phân tử khối KCl = 39 + 35,5 = 74,5 đvC;

Khối lượng phân tử BaCl2 = 137 + 71 = 208 đvC;

Xem thêm:: Sự kiện đầy đủ về CO2 + H2O: Phản ứng với một số nguyên tố

Phân tử khối của AlCl3 = 27 + 35,5.3 = 133,5 đvC.

b) Thành phần hóa học: K2SO4; BaSO4; Al2(SO4)3;

Khối lượng phân tử K2SO4 = 39,2 + 332 + 16,4 = 174 đvC;

Khối lượng phân tử BaSO4 = 137 + 32 + 16,4 = 233 đvC;

Phân tử khối Al2(SO4)3 = 27,2 + (32 + 16,4).3 = 342 đvC.

Mời các bạn tham khảo thêm các bài giải Hóa học 8 tiếp theo tại: Hóa học 8 Bài 12: Sự chuyển thể của chất

B. Giải bài tập SBT Hóa học 8 11

Ngoài các dạng câu hỏi bài tập SGK Ngữ văn 8 bài 11, để củng cố và nâng cao kiến ​​thức bài học cũng như rèn luyện kỹ năng làm bài. Các sinh viên cần phải thêm nhiều câu hỏi sách bài tập. Nhằm hỗ trợ bạn đọc trong quá trình học tập cũng như làm bài tập. VnDoc tổng hợp chi tiết hướng dẫn giải SBT Lịch sử 8 bài 11 tại: Giải SBT Hóa học 8 bài 11: Luyện tập chương 1

C. Trắc nghiệm 8 bài 11

Câu hỏi 1. Công thức hóa học nào đúng?

A. KCl, AlO, S

B. Na, BaO, CuSO4

C. BaSO4, CO, BaOH

D. SO42-, Cu, Mg

Câu 2. Từ công thức KMnO4, cho biết thông tin gì

A. Trong phân tử có 4 nguyên tử O2

B. Hợp chất tạo bởi các nguyên tố K, O, Mn

C. Phân tử khối là 99 đvC

Xem thêm:: Ozone (O3) là gì?

D. Tất cả các đáp án

Câu 3. Cho biết hóa trị của P trong P2O3

A. III

B. RÚT

C.IV

D. II

Câu 4. Cho X có phân tử khối bằng 44 đvC tạo bởi các nguyên tố C và O. Biết %mc = 27,27%. Xác định công thức

A.CO

B. CO2

C. CO3

D.C2O

Ngoài các câu hỏi bài tập SGK, sách bài tập gồm 8 bài. Để giúp người đọc thực hành, họ cũng cố gắng cải thiện kỹ năng giải quyết vấn đề của họ. VnDoc tổng hợp tuyển tập Câu hỏi trắc nghiệm Sinh 8 bài. Mời các bạn tham khảo tài liệu tại:

Trắc Nghiệm Hóa Học 8 Bài 11 Bài Tập 2

……………………………………………………

Mời các bạn tham khảo thêm một số tài liệu liên quan:

 • Hóa học 8 bài 11: Bài tập 2
 • Giải bài tập trang 41 SGK Hóa học lớp 8: Bài tập 2
 • Hóa học 8 Bài 12: Sự biến đổi chất

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 8, Chuyên đề Vật lý 8, Chuyên đề Hóa học 8, Tài liệu ôn tập lớp 8 mà VnDoc đã tổng hợp và đăng tải. .

Bạn đang xem chuyên mục Hóa Học

KHAITRI.EDU.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *