Giải Hóa 8 bài 9: Công thức hóa học – VnDoc.com


Giải bài tập Hóa học 8 bài 9: Công thức hóa học với các lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung SGK Hóa học lớp 8, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp các em học sinh ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải bài tập Hóa học.

>> Bài trước: Giải bài tập Hóa học 8 bài 8: Bài 1

A. Lý thuyết Hóa 8 bài 9

1. Công thức hóa học của nguyên tố: Ax

Chỉ là ký hiệu hóa học của một nguyên tố.

Các nguyên tố có phân tử đơn nguyên tử thì kí hiệu hoá học cũng chính là công thức hoá học.

Công thức hóa học của mọi kim loại chính là kí hiệu hóa học của kim loại đó như Ca, Fe, Cu, Au… (x = 1)

Công thức hóa học của một số phi kim đồng thời là kí hiệu hóa học chính như C, S,…(x = 1)

Công thức hóa học của nguyên tố là chất khí, phân tử luôn gồm 2 nguyên tử (trừ O3) như O2, N2, H2,… (x=2)

2. Công thức hóa học của hợp chất: AxBy; AxByOz…

Công thức hóa học của hợp chất bao gồm ký hiệu hóa học của các nguyên tố tạo nên chất đó với chỉ số ở chân.

A và B là các ký hiệu nguyên tố

x, y, z, v.v… là các số nguyên kèm theo số hiệu nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong một phân tử hợp chất.

3. Ý nghĩa công thức hóa học

Dựa vào công thức hóa học của một số chất ta có thể biết được các ý sau:

  • Yếu tố nào tạo ra chất?
  • Số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố trong một phân tử của chất;
  • Khối lượng phân tử của chất.

B. Giải bài tập SGK trang 33, 34 hóa học lớp 8

Bài 1 trang 33 SGK Hóa học 8

Chép các câu sau với tất cả các cụm từ thích hợp

Các chất tạo nên nguyên tử……………………. vậy công thức hóa học chỉ bao gồm, một………….

và…………….. được tạo thành từ hai, ba…………….. nên công thức hóa học gồm hai, ba…………………….

Chỉ số ghi dưới chân ký hiệu hóa học, bằng số……………………. chứa trong một…………………….

Xem thêm:: Bài tập 2 chương 1 hóa học 8: Bài 1, 2, 3, 4 trang 41 SGK

Đáp án kèm theo hướng dẫn chi tiết

Một phần tử được tạo thành từ một nguyên tố hóa học vì vậy công thức hóa học bao gồm duy nhất, một ký hiệu hóa học vẫn Các hợp chất do hai hoặc ba nguyên tố hóa học tạo thành nên công thức hóa học gồm hai, ba ký hiệu hóa học.

Chỉ số dưới chân ký hiệu hóa học, bằng số nguyên tử có trong một phân tử.

Bài 2 trang 33 SGK Hóa học 8

Cho công thức hóa học của các chất sau:

a) Khí clo Cl2

b) Metan CH4

c) Kẽm clorua ZnCl2

d) Axit sunfuric H2SO4

Xem thêm:: Giải Hóa Học 9 Bài 42 – Nhiên liệu trang 133 SGK – Tailieu.com

Nêu những điều em biết về mỗi chất.

Xem thêm:: Bài tập 2 chương 1 hóa học 8: Bài 1, 2, 3, 4 trang 41 SGK

Đáp án kèm theo hướng dẫn chi tiết

a) Khí clo Cl2: là đơn chất khí do nguyên tố clo tạo ra: Phân tử gồm 2 nguyên tử liên kết với nhau.

Phân tử khối là : 35,5 x 2 = 71 đvC.

b) Metan CH4: là hợp chất khí do 2 nguyên tố C và H tạo ra.

Phân tử khối bằng 12 + 4 = 16 đvC

c) Kẽm clorua: ZnCl2: là hợp chất tạo bởi 2 nguyên tố Zn và Cl.

Trong một phân tử có 1 Zn và 2 Cl.

Phân tử khối là 65 + 35,5 x 2 = 136 đvC.

d) Axit sunfuric H2SO4: là hợp chất tạo bởi 3 nguyên tố H, S và O. Trong phân tử có 2 H, 1S và 4 O

Phân tử khối bằng: 2 + 32 + 16 x 4 = 98 đvC.

Bài 3 trang 34 SGK Hóa học 8

Viết công thức hóa học và tính phân tử khối của các hợp chất:

a) Canxi oxit (vôi sống), biết trong phân tử có 1 Ca và 1 O.

b) Amoniac, biết rằng trong phân tử có 1 N và 3 H.

c) Đồng sunfat, biết trong phân tử có 1 Cu, 1 S và 4 O.

Xem thêm:: Bài tập 2 chương 1 hóa học 8: Bài 1, 2, 3, 4 trang 41 SGK

Đáp án kèm theo hướng dẫn chi tiết

a) Công thức hóa học: CaO.

Phân tử khối CaO = 40 + 16 = 56 đvC.

b) Công thức hóa học: NH3

Phân tử khối NH3 = 14 + 3 = 17 đvC.

c) Công thức hóa học: Cu2SO4

Phân tử khối của CuSO4 = 64 + 32 + 16,4 = 160 đvC.

Bài 4 trang 34 SGK Hóa học 8

a) Các cách viết sau có nghĩa là gì: 5 Cu; 2NaCl; 3CaCO3;

b) Dùng số và công thức hoá học để biểu thị các chất sau: Ba phân tử oxi, sáu phân tử canxi oxit, năm phân tử đồng sunfat.

Xem thêm:: Bài tập 2 chương 1 hóa học 8: Bài 1, 2, 3, 4 trang 41 SGK

Đáp án kèm theo hướng dẫn chi tiết

a) Tôi có; năm nguyên tử đồng (Cu), hai phân tử muối NaCl và ba phân tử canxi cacbonat (CaCO3).

b) Ta có:

Ba phân tử oxy: 3 O2

Sáu phân tử canxi oxit: 6 CaO

năm phân tử đồng sunfat: 5 CuSO4

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập Hóa học 8 bài 10: Hóa trị

C. Giải bài tập SBT Hóa học 8 bài 9 Công thức hóa học

Ngoài các dạng câu hỏi bài tập xuất hiện ở cuối SGK giúp bạn luyện tập sau mỗi bài học, các em có thể tham khảo thêm các dạng bài tập khác trong phần Sách bài tập Hóa học 8 bài 9 Sách bài tập. VnDoc công thức hóa học cung cấp chi tiết hướng dẫn giải bài tập Sách bài tập Hóa học 8 bài 9 tại: Giải SBT Hóa học 8 bài 9: Công thức hóa học

D. Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 9 Công thức hóa học

Câu hỏi 1: Câu nào trong những câu dưới đây là câu đúng?

A. Công thức hóa học của bạc là Ag

B. 3 phân tử oxi là O3

C. BaCO3 do 2 nguyên tố Canxi và 1 nguyên tố oxi tạo thành

D. Tất cả các câu trả lời trên đều đúng

Câu 2: Ý nghĩa của công thức hóa học

A. Nguyên tố nào tạo nên chất?

B. Phân tử khối của chất

C. Số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong phân tử chất

D. Tất cả các câu trả lời trên đều đúng

Câu 3: Điều gì có thể được suy ra từ công thức hóa học của FeSO4?

A. FeSO4 do 3 nguyên tố Fe, O, S tạo thành

B. Trong phân tử có 2 nguyên tử oxi

C. Phân tử khối là 160 đvC

D. Tất cả các đáp án

Câu 4: Viết công thức hóa học và tính phân tử khối của hợp chất có 1 nguyên tử Na, nguyên tử N và 3 nguyên tử oxi trong phân tử.

Xem thêm:: Bài 3,4,5,6 trang 28 – SGK Hóa 10: Cấu hình electron của nguyên tử

A. NaNO3, phân tử khối là 86

B. NaNO3, phân tử khối là 85

C. Không có hợp chất nào thỏa mãn

D. NaNO3, phân tử khối là 100

Câu 5: Chọn câu trả lời sai

A. Công thức hoá học của đơn chất chỉ chứa kí hiệu hoá học của nguyên tố

B. Photpho có công thức hóa học là P2

C. Phân tử khối của BaCO3 là 197 đvC

D. Tất cả các đáp án

Câu 6. 3H2O có nghĩa là gì?

A. 3 phân tử nước

B. Trong hợp chất có 3 nguyên tố nước

C. 3 nguyên tố oxi

D. Tất cả đều sai

Câu 7. Cho kim loại M tạo hợp chất MSO4. Cho biết khối lượng phân tử là 123. Xác định m kim loại

A. Magiê

B. Đồng

C. Sắt

D. Bạc

……………………

Ngoài câu hỏi SGK và sách bài tập dưới dạng câu hỏi tự luận, VnDoc đã tổng hợp bộ câu hỏi trắc nghiệm có đáp án, hi vọng các bạn sẽ có thêm tư liệu, luyện tập và trả lời. kiến thức và nâng cao kỹ năng giải quyết vấn đề. Mời các bạn tham khảo bài tập trắc nghiệm Hóa học 8 bài 9 tại:

  • Trắc nghiệm Hóa học 8 bài 9

……………………………………………………

Mời các bạn tham khảo thêm một số tài liệu:

  • Hóa học 8 Bài 10: Hóa trị
  • Hóa học 8 bài 11: Bài tập 2
  • Bảng hóa trị của các nguyên tố hóa học
  • Giải bài tập Hóa học 8 bài 11: Bài tập 2
  • Giải bài tập Hóa học 8 bài 12: Sự biến chất

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 8, Chuyên đề Vật lý 8, Chuyên đề Hóa học 8, Tài liệu ôn tập lớp 8 mà VnDoc đã tổng hợp và đăng tải. .

Bạn đang xem chuyên mục Hóa Học

KHAITRI.EDU.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *