Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 8 Bài 2: Hình Thang – Sachgiaibaitap.com


Đánh giá bài viết này

Thông qua bài viết này, chúng tôi hy vọng sẽ giúp bạn hiểu thêm về Toán hình 8 bài 2 Tốt nhất

Video Toán Hình 8 Bài 2

Xem tất cả tài liệu Lớp 8: đây

Xem thêm sách tham khảo liên quan:

 • Giải Sách Bài Tập Toán Lớp 8
 • Đề kiểm tra Toán lớp 8
 • SGK Toán 8 Tập 1
 • SGK Toán 8 Tập 2
 • Sách Giáo Viên Toán 8 Tập 1
 • Sách Bài Tập Toán 8 Tập 2

Sách Giải toán 8 bài 2: Hình thang giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 8 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận chặt chẽ và logic, hình thành năng lực vận dụng các kiến ​​thức toán học vào cuộc sống và vào các môn học khác:

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 2 trang 69: Cho hình 15 .

a) Tìm các tứ giác là hình thang.

b) Hai góc kề một cạnh của hình thang có nhận xét gì?

Câu trả lời

a) Tứ giác ABCD là hình thang vì BC // AD (hai góc trong so le trong thì bằng nhau)

Tứ giác EFGH là hình thang vì FG // EH (tổng hai góc trong cùng một cạnh bằng

105o + 75o= 180o

Tứ giác IMKN không phải là hình thang

b) Hai góc kề một cạnh của hình thang thì phụ nhau

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 2 trang 70: Hình thang ABCD có hai đáy là AB và CD.

a) Cho biết AD // BC (h.16). Chứng minh rằng AD = BC, AB = CD.

b) Cho AB = CD (h.17). Chứng minh rằng AD // BC, AD = BC.

Để học tốt Toán 8 | Giải bài tập toán lớp 8 8 Tập 1 Bài 2 Trang 70 1

Câu trả lời

một)

Để học tốt Toán 8 | Giải bài tập toán lớp 8 8 Tập 1 Bài 2 Trang 70 2

Hình thang ABCD có đáy là AB, CD ⇒ AB // CD ∠A2 = ∠C1 ̂ (hai góc trong so le nhau)

Lại có: AD // BC ∠A1 = ∠C2 (hai góc so le trong)

Xét ΔABC và ΔCDA có:

Xem thêm: Tổng hợp bài soạn ngữ văn lớp 8, bài giảng Power point

∠A2 = C1 (đt)

điều hòa chung

∠A1 = C2 (đt)

ABC = CDA (gcg)

⇒ AD = BC, AB = CD (các cặp cạnh tương ứng)

b)

Để học tốt Toán 8 | Giải bài tập toán lớp 8 Tập 1 Bài 2 Trang 70 3

Xét ΔABC và ΔCDA có:

điều hòa chung

Xem thêm: Tổng hợp bài soạn ngữ văn lớp 8, bài giảng Power point

∠A2 = C1 (đt)

AB = CD

ABC = CDA (cgc)

⇒ AD = BC (hai cạnh tương ứng)

∠A1 = ∠C2 (hai góc tương ứng) AD // BC (hai góc so le trong)

Bài 6 (trang 70 SGK Toán 8 Tập 1): Dùng thước và eke, ta có thể kiểm tra xem hai đường thẳng có song song với nhau hay không (xem Hình 19). Trong hình 20 có các tứ giác là hình thang và có các tứ giác không phải là hình thang. Bằng cách trên, hãy kiểm tra xem trong các tứ giác ở hình 19, tứ giác nào là hình thang?

Giải bài 6 trang 70 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8, 6 Trang 70 Vở bài tập Toán 8 Tập 1 1Giải bài 6 trang 70 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8, 6 Trang 70 Vở bài tập Toán 8 Tập 1 2

Câu trả lời:

Đặt ke như hình để kiểm tra xem mỗi tứ giác có hai cạnh song song không.

+ Tứ giác ABCD có AB // CD nên là hình thang.

+ Tứ giác EFGH không có hai cạnh đối song song nên không phải là hình thang.

+ Tứ giác KMNI có KM // IN nên là hình thang. v

Xem thêm: Soạn Văn Lớp 8 Tôi Đi Học Màu Tím / 2023 / Top 15 # Xem

Các bài giải Toán 8 bài 2 khác

Bài 7 (trang 71 SGK Toán 8 Tập 1): Tìm x, y trong hình 21, biết ABCD là hình thang có các đáy là AB và CD.

Giải bài 7 trang 71 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8, 7 Trang 71 Vở bài tập Toán 8 Tập 1

Câu trả lời:

Tứ giác ABCD là hình thang có hai đáy là AB và CD .

⇒ AB//CD

+ Hình 21a): AB // CD Giải bài 7 trang 71 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8, 7 Trang 71 Vở bài tập Toán 8 Tập 1 2 (Hai góc trong cùng phía phụ nhau)

hoặc x + 80º = 180º ⇒ x = 100º.

Lại có: AB // CD Giải bài 7 trang 71 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8, 7 Trang 71 Vở bài tập Toán 8 Tập 1 3 (Hai góc trong cùng phía phụ nhau)

hoặc 40º + y = 180º ⇒ y = 140º.

+ Hình 21b):

AB // CD x = 70º (Hai góc đồng vị thì bằng nhau)

AB // CD y = 50º (Hai góc so le trong thì bằng nhau)

+ Hình 21c):

A B C D Giải bài 7 trang 71 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8, 7 Trang 71 Vở bài tập Toán 8 Tập 1 4 (Hai góc trong cùng phía phụ nhau)

hoặc x + 90º = 180º x = 90º

A B C D Giải bài 7 trang 71 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8, 7 Trang 71 Vở bài tập Toán 8 Tập 1 5 (Hai góc trong cùng phía phụ nhau)

hoặc y + 65º = 180º ⇒ y = 115º.

Xem thêm: Soạn Văn Lớp 8 Tôi Đi Học Màu Tím / 2023 / Top 15 # Xem

Các bài giải Toán 8 bài 2 khác

Bài 8 (trang 71 SGK Toán 8 Tập 1): Hình thang ABCD (AB // CD) có Giải bài 8 trang 71 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8, 8 Trang 71 Vở bài tập Toán 8 Tập 1 2

Tính các góc của hình thang.

Câu trả lời:

Xem thêm: Unit 8 lớp 11: Reading | Bài Tập Tiếng Anh 11 Hay Nhất

Giải bài 8 trang 71 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8, 8 Trang 71 Vở bài tập Toán 8 Tập 1 3Giải bài 8 trang 71 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8, 8 Trang 71 Vở bài tập Toán 8 Tập 1 4

Xem thêm: Soạn Văn Lớp 8 Tôi Đi Học Màu Tím / 2023 / Top 15 # Xem

Các bài giải Toán 8 bài 2 khác

Bài 9 (trang 71 SGK Toán 8 Tập 1): Tứ giác ABCD có AB = BC và AC là tia phân giác của góc A. Chứng minh rằng ABCD là hình thang.

Câu trả lời:

Giải bài 9 trang 71 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8, 9 Trang 71 Vở bài tập Toán 8 Tập 1 1

* Để chứng minh ABCD là hình thang ta cần chứng minh AD // BC.

Thông thường để chứng minh hai đường thẳng song song ta có thể chọn một trong các cách sau:

+ Chứng minh hai góc so le trong thì bằng nhau hoặc hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

+ Chứng minh hai đường thẳng song song hoặc vuông góc với đường thẳng thứ ba.

Trong bài này chúng ta sẽ đi chứng minh hai góc so le trong bằng nhau là hai góc A2 và C1.

Theo giả thiết ta có:

Giải bài 9 trang 71 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8, 9 Trang 71 Vở bài tập Toán 8 Tập 1 2

Hai góc nào ở vị trí so le trong

⇒ AD // BC

Vậy ABCD là hình thang (đpcm).

Xem thêm: Soạn Văn Lớp 8 Tôi Đi Học Màu Tím / 2023 / Top 15 # Xem

Các bài giải Toán 8 bài 2 khác

Bài 10 (trang 71 SGK Toán 8 Tập 1): Đố. Hình 12 là hình vẽ một cái thang. Có bao nhiêu hình thang trong hình?

Hình 12

Câu trả lời:

Có tổng cộng 6 hình thang, đó là:

ABCD, CDEF, EFHG, ABFE, CDHG, ABHG

Xem thêm: Soạn Văn Lớp 8 Tôi Đi Học Màu Tím / 2023 / Top 15 # Xem

Các bài giải Toán 8 bài 2 khácKHAITRI.EDU.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *