[SGK Scan] So sánh – Sách Giáo Khoa – Sachgiaibaitap.com


Xem thêm sách tham khảo liên quan:

  • Giải Sách Bài Tập Ngữ Văn Lớp 6
  • Tác Giả – Tác Phẩm Văn Học Lớp 6
  • Đề Kiểm Tra Ngữ Văn Lớp 6
  • SGK ngữ văn lớp 6 tập 1
  • Sách Giáo Viên Ngữ Văn Lớp 6 Tập 1
  • Sách Giáo Viên Ngữ Văn Lớp 6 Tập 2
  • Văn Mẫu Lớp 6 Tập Làm Văn
  • Bài Tập Ngữ Văn Lớp 6 Tập 1
  • Bài Tập Ngữ Văn Lớp 6 Tập 2

So sánhSo sánhSo sánh

Tìm những bộ từ chứa hình ảnh so sánh trong các câu sau: a) Trẻ em như búp trên cành. Các em biết ăn, biết ngủ, biết học. (Hồ Chí Minh) […] Hai bên sông, rừng đước sừng sững như hai bức tường thành bất tận. (Đoàn Tốt) 2. Trong mỗi phép so sánh trên, sự vật, sự việc nào được so sánh với nhau? Tại sao lại có sự so sánh như vậy? So sánh các sự vật, sự việc với nhau như vậy để làm gì? 3. So sánh ở các câu trên và so sánh ở các câu sau có gì khác nhau? sự vật, sự việc này với sự vật, sự việc khác có nét tương đồng để tăng sức gợi, gợi cho cách diễn đạt đã nêu ở Phần I với mô hình so sánh theo mẫu sau: Từ so sánh về phương diện VeB (sự vật dùng ಆಳ್ವ để so sánh)2 . Nêu thêm các từ so sánh hơn mà em biết.3. Cấu trúc so sánh trong các câu dưới đây có gì đặc biệt? a) Trường Sơn : chúa cha lớn Cửu Long : lòng mẹ bao la. (Lê Anh Xuân) b) Tre trúc thẳng, người không khuất phục.(Thép Mới)Ghi nhớ • Mô hình cấu trúc hoàn chỉnh của một phép so sánh bao gồm: – Phần A (nêu tên sự vật, sự việc được so sánh), – Phần B ( nếu tên của sự vật hoặc sự kiện được sử dụng). để so sánh với sự vật, sự việc nêu ở phần A),- Từ chỉ khía cạnh so sánh, – Từ chỉ so sánh (gọi tắt là từ so sánh). • Trong thực tế, mô hình cấu trúc trên có thể thay đổi ít nhiều: – Các từ chỉ khía cạnh so sánh và điểm so sánh có thể được niêm phong bằng Iuroc.- Mệnh đề B có thể đảo vế trước A bằng các từ so sánh.III – BÀI TẬP 1 .Với mỗi phép so sánh gợi ý dưới đây, em hãy tìm thêm một ví dụ: a) So sánh đối chiếu – So sánh người với người: Ở nhà, mẹ cũng là cô giáo. Khi đến trường, cô giáo như mẹ hiền. (Lời bài hát)-So sánh vật với vật: Từ xa nhìn lại, cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ. […](Vũ Tú Nam) b) So sánh khác loại – So sánh vật với người: Ngôi nhà như đứa trẻ Lớn lên cùng bầu trời xanh. (Đồng Xuân Lan) Em như trái chín. Cô ấy càng lớn tuổi, trái tim cô ấy càng tươi. (Võ Thành An)- So sánh cái cụ thể với cái trừu tượng: Trường Sơn: chí lớn Cửu Long: sóng mẹ bao la. (Lê Anh Xuân) Công cha như núi Thái Sơn, mẹ như nước trong nguồn chảy ra. (Ca dao) 2. Dựa vào những thành ngữ đã biết, viết bộ phận B vào chỗ trống dưới đây để tạo thành phép so sánh:- khỏe như…- den Nhur…- trắng như…- Cao Nhu. 3. Tìm những câu có sử dụng phép so sánh trong các bài Bài học đường đời đầu tiên và Sông nước Cà Mau.26Chính tả (nghe – viết): Sông Cà Mau (từ Năm Căn mênh mông đến khói sóng). bình minh).

Bạn đang xem chuyên mục NGỮ VĂN

KHAITRI.EDU.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *