Tên pháp danh của bạn là gì? Ý nghĩa và cách đặt tên

Photo of author

By admin

Tên pháp danh của bạn là gì? Là tên của một tổ chức, cá nhân được sử dụng trong các giao dịch, quan hệ pháp luật. Tên pháp danh phải được đăng ký tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

Khái niệm

Tên pháp danh là tên của một tổ chức, cá nhân được sử dụng trong các giao dịch, quan hệ pháp luật. Tên pháp danh là thông tin quan trọng của tổ chức, cá nhân, giúp phân biệt tổ chức, cá nhân đó với các tổ chức, cá nhân khác.

Nguyên tắc đặt tên pháp danh

ten-phap-danh-la-gi

Tên pháp danh phải được đặt theo quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

 • Tên pháp danh phải được viết bằng tiếng Việt hoặc bằng chữ cái La-tinh.
 • Tên pháp danh phải có ít nhất hai thành tố, trong đó có một thành tố là tên riêng.
 • Tên pháp danh không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của tổ chức, cá nhân khác đã được đăng ký.

Ứng dụng

Tên pháp danh được sử dụng trong các giao dịch, quan hệ pháp luật của tổ chức, cá nhân. Tên pháp danh được sử dụng trong các văn bản, tài liệu của tổ chức, cá nhân.

Lịch sử hình thành

Tên pháp danh được hình thành từ thời cổ đại. Ở Việt Nam, tên pháp danh được quy định trong Luật Doanh nghiệp.

Các loại tên pháp danh

Tên pháp danh được chia thành nhiều loại, tùy theo đối tượng sử dụng, bao gồm:

 • Tên doanh nghiệp: là tên của một doanh nghiệp được thành lập và đăng ký theo quy định của pháp luật.
 • Tên cơ quan, tổ chức: là tên của một cơ quan, tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.
 • Tên cá nhân: là tên của một người được ghi trong giấy khai sinh.

Các trường hợp không được đặt tên pháp danh

Các tổ chức, cá nhân cần lưu ý các trường hợp không được đặt tên pháp danh, cụ thể như sau:

 • Tên pháp danh trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của tổ chức, cá nhân khác đã được đăng ký.
 • Tên pháp danh vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục.
 • Tên pháp danh sử dụng các ký hiệu, chữ viết tắt không có ý nghĩa.

Kết luận

Tên pháp danh là một thông tin quan trọng của tổ chức, cá nhân. Tên pháp danh phải được đặt đúng quy định của pháp luật để tránh những rủi ro pháp lý.

Bổ sung ý kiến cá nhân

Ngoài những nội dung được nêu trong outline, tôi muốn bổ sung thêm một số ý kiến cá nhân về tên pháp danh, như sau:

 • Tên pháp danh cần ngắn gọn, dễ nhớ, dễ đọc, dễ phát âm. Tên pháp danh là thông tin quan trọng của tổ chức, cá nhân, cần được ghi nhớ và sử dụng thường xuyên. Một tên pháp danh ngắn gọn, dễ nhớ, dễ đọc, dễ phát âm sẽ giúp tổ chức, cá nhân dễ dàng được biết đến và ghi nhớ.
 • Tên pháp danh cần thể hiện được đặc điểm, lĩnh vực hoạt động của tổ chức, cá nhân. Tên pháp danh là một công cụ marketing hiệu quả. Một tên pháp danh thể hiện được đặc điểm, lĩnh vực hoạt động của tổ chức, cá nhân sẽ giúp thu hút sự chú ý của khách hàng và đối tác.
 • Tên pháp danh cần phù hợp với văn hóa, truyền thống của dân tộc. Tên pháp danh là một biểu tượng của tổ chức, cá nhân. Một tên pháp danh phù hợp với văn hóa, truyền thống của dân tộc sẽ tạo được thiện cảm và sự tin tưởng của khách hàng và đối tác.
 • Lịch sử hình thành tên pháp danh: Tên pháp danh được hình thành từ thời cổ đại, khi con người bắt đầu tham gia vào các giao dịch, quan hệ xã hội. Ban đầu, tên pháp danh được sử dụng để phân biệt một cá nhân với các cá nhân khác. Sau đó, tên pháp danh được sử dụng để phân biệt một tổ chức, cơ quan với các tổ chức, cơ quan khác.

Viết một bình luận