Vở thực hành Ngữ Văn lớp 6 Kết nối tri thức – VietJack.com


Giải vở thực hành Ngữ Văn lớp 6 Bài 3: Yêu thương và chia sẻ

Với giải vở thực hành Ngữ Văn lớp 6 Bài 3: Yêu thương và chia sẻ hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong VTH Ngữ Văn 6 Tập 1.

A/ Thực hành đọc

Văn bản 1: Cô bé bán diêm (Han Cri-xti-an An-đéc-xen)

 • Bài tập 1 trang 33 vở thực hành Ngữ Văn lớp 6 Tập 1: Điền từ ngữ phù hợp vào chỗ trống để hoàn thành sơ đồ ….

  Xem thêm:: Soạn bài Thao tác lập luận bác bỏ | Ngắn nhất Soạn văn 11

  Xem thêm:: Phân tích 13 câu đầu bài thơ Vội vàng – Thủ thuật

  Xem thêm:: Tiết lộ bí quyết giúp bé học tốt bảng chữ cái mẫu giáo – Monkey

  Xem lời giải

 • Bài tập 2 trang 33 vở thực hành Ngữ Văn lớp 6 Tập 1: Ghi lại những hình ảnh xuất hiện sau mỗi lần cô bé quẹt diêm ….

  Xem thêm:: Soạn bài Thao tác lập luận bác bỏ | Ngắn nhất Soạn văn 11

  Xem thêm:: Phân tích 13 câu đầu bài thơ Vội vàng – Thủ thuật

  Xem thêm:: Tiết lộ bí quyết giúp bé học tốt bảng chữ cái mẫu giáo – Monkey

  Xem lời giải

 • Bài tập 3 trang 34 vở thực hành Ngữ Văn lớp 6 Tập 1: Nhận xét cách ứng xử của người đi đường trước tình cảnh ….

  Xem thêm:: Soạn bài Thao tác lập luận bác bỏ | Ngắn nhất Soạn văn 11

  Xem thêm:: Phân tích 13 câu đầu bài thơ Vội vàng – Thủ thuật

  Xem thêm:: Tiết lộ bí quyết giúp bé học tốt bảng chữ cái mẫu giáo – Monkey

  Xem lời giải

 • Bài tập 4 trang 34 vở thực hành Ngữ Văn lớp 6 Tập 1: Phân tích ý nghĩa, tác dụng của một chi tiết, hình ảnh tương phản ….

  Xem thêm:: Soạn bài Thao tác lập luận bác bỏ | Ngắn nhất Soạn văn 11

  Xem thêm:: Phân tích 13 câu đầu bài thơ Vội vàng – Thủ thuật

  Xem thêm:: Tiết lộ bí quyết giúp bé học tốt bảng chữ cái mẫu giáo – Monkey

  Xem lời giải

 • Bài tập 5 trang 34 vở thực hành Ngữ Văn lớp 6 Tập 1: Nhận xét kết thúc của truyện Cô bé bán diêm ….

  Xem thêm:: Soạn bài Thao tác lập luận bác bỏ | Ngắn nhất Soạn văn 11

  Xem thêm:: Phân tích 13 câu đầu bài thơ Vội vàng – Thủ thuật

  Xem thêm:: Tiết lộ bí quyết giúp bé học tốt bảng chữ cái mẫu giáo – Monkey

  Xem lời giải

 • Bài tập 6 trang 34 vở thực hành Ngữ Văn lớp 6 Tập 1: Viết đoạn văn (khoảng 5 – 7 câu) ghi lại điều em muốn gửi đến tác giả ….

  Xem thêm:: Soạn bài Thao tác lập luận bác bỏ | Ngắn nhất Soạn văn 11

  Xem thêm:: Phân tích 13 câu đầu bài thơ Vội vàng – Thủ thuật

  Xem thêm:: Tiết lộ bí quyết giúp bé học tốt bảng chữ cái mẫu giáo – Monkey

  Xem lời giải

Thực hành Tiếng Việt trang 34

 • Bài tập 1 trang 34 vở thực hành Ngữ Văn lớp 6 Tập 1: Gạch chân cụm danh từ trong những câu sau ….

  Xem thêm:: Soạn bài Thao tác lập luận bác bỏ | Ngắn nhất Soạn văn 11

  Xem thêm:: Phân tích 13 câu đầu bài thơ Vội vàng – Thủ thuật

  Xem thêm:: Tiết lộ bí quyết giúp bé học tốt bảng chữ cái mẫu giáo – Monkey

  Xem lời giải

 • Bài tập 2 trang 34 vở thực hành Ngữ Văn lớp 6 Tập 1: Tìm và ghi lại một cụm danh từ trong truyện Cô bé bán diêm ….

  Xem thêm:: Soạn bài Thao tác lập luận bác bỏ | Ngắn nhất Soạn văn 11

  Xem thêm:: Phân tích 13 câu đầu bài thơ Vội vàng – Thủ thuật

  Xem thêm:: Tiết lộ bí quyết giúp bé học tốt bảng chữ cái mẫu giáo – Monkey

  Xem lời giải

 • Bài tập 3 trang 35 vở thực hành Ngữ Văn lớp 6 Tập 1: So sánh những câu sau đây và rút ra tác dụng của việc ….

  Xem thêm:: Soạn bài Thao tác lập luận bác bỏ | Ngắn nhất Soạn văn 11

  Xem thêm:: Phân tích 13 câu đầu bài thơ Vội vàng – Thủ thuật

  Xem thêm:: Tiết lộ bí quyết giúp bé học tốt bảng chữ cái mẫu giáo – Monkey

  Xem lời giải

 • Bài tập 4 trang 35 vở thực hành Ngữ Văn lớp 6 Tập 1: Mở rộng danh từ làm chủ ngữ trong các câu sau thành ….

  Xem thêm:: Soạn bài Thao tác lập luận bác bỏ | Ngắn nhất Soạn văn 11

  Xem thêm:: Phân tích 13 câu đầu bài thơ Vội vàng – Thủ thuật

  Xem thêm:: Tiết lộ bí quyết giúp bé học tốt bảng chữ cái mẫu giáo – Monkey

  Xem lời giải

Văn bản 2: Gió lạnh đầu mùa (Thạch Lam)

 • Bài tập 1 trang 35 vở thực hành Ngữ Văn lớp 6 Tập 1: Tìm hiểu về nhân vật Sơn theo gợi dẫn dưới đây ….

  Xem thêm:: Soạn bài Thao tác lập luận bác bỏ | Ngắn nhất Soạn văn 11

  Xem thêm:: Phân tích 13 câu đầu bài thơ Vội vàng – Thủ thuật

  Xem thêm:: Tiết lộ bí quyết giúp bé học tốt bảng chữ cái mẫu giáo – Monkey

  Xem lời giải

 • Bài tập 2 trang 36 vở thực hành Ngữ Văn lớp 6 Tập 1: Cảm nhận của em về nhân vật Sơn ….

  Xem thêm:: Soạn bài Thao tác lập luận bác bỏ | Ngắn nhất Soạn văn 11

  Xem thêm:: Phân tích 13 câu đầu bài thơ Vội vàng – Thủ thuật

  Xem thêm:: Tiết lộ bí quyết giúp bé học tốt bảng chữ cái mẫu giáo – Monkey

  Xem lời giải

 • Bài tập 3 trang 36 vở thực hành Ngữ Văn lớp 6 Tập 1: Câu văn miêu tả cảm xúc của Sơn khi cùng chị Lan ….

  Xem thêm:: Soạn bài Thao tác lập luận bác bỏ | Ngắn nhất Soạn văn 11

  Xem thêm:: Phân tích 13 câu đầu bài thơ Vội vàng – Thủ thuật

  Xem thêm:: Tiết lộ bí quyết giúp bé học tốt bảng chữ cái mẫu giáo – Monkey

  Xem lời giải

 • Bài tập 4 trang 36 vở thực hành Ngữ Văn lớp 6 Tập 1: Suy nghĩ của em về cách ứng xử của mẹ Hiên ….

  Xem thêm:: Soạn bài Thao tác lập luận bác bỏ | Ngắn nhất Soạn văn 11

  Xem thêm:: Phân tích 13 câu đầu bài thơ Vội vàng – Thủ thuật

  Xem thêm:: Tiết lộ bí quyết giúp bé học tốt bảng chữ cái mẫu giáo – Monkey

  Xem lời giải

 • Bài tập 5 trang 37 vở thực hành Ngữ Văn lớp 6 Tập 1: So sánh hai nhân vật cô bé bán diêm (Cô bé bán diêm) và bé Hiên ….

  Xem thêm:: Soạn bài Thao tác lập luận bác bỏ | Ngắn nhất Soạn văn 11

  Xem thêm:: Phân tích 13 câu đầu bài thơ Vội vàng – Thủ thuật

  Xem thêm:: Tiết lộ bí quyết giúp bé học tốt bảng chữ cái mẫu giáo – Monkey

  Xem lời giải

 • Bài tập 6 trang 37 vở thực hành Ngữ Văn lớp 6 Tập 1: Viết đoạn văn (khoảng 5 – 7 câu) trình bày cảm nhận về một nhân vật ….

  Xem thêm:: Soạn bài Thao tác lập luận bác bỏ | Ngắn nhất Soạn văn 11

  Xem thêm:: Phân tích 13 câu đầu bài thơ Vội vàng – Thủ thuật

  Xem thêm:: Tiết lộ bí quyết giúp bé học tốt bảng chữ cái mẫu giáo – Monkey

  Xem lời giải

Thực hành Tiếng Việt trang 37

 • Bài tập 1 trang 37 vở thực hành Ngữ Văn lớp 6 Tập 1: Tìm và ghi lại một cụm động từ trong truyện Gió lạnh đầu mùa ….

  Xem thêm:: Soạn bài Thao tác lập luận bác bỏ | Ngắn nhất Soạn văn 11

  Xem thêm:: Phân tích 13 câu đầu bài thơ Vội vàng – Thủ thuật

  Xem thêm:: Tiết lộ bí quyết giúp bé học tốt bảng chữ cái mẫu giáo – Monkey

  Xem lời giải

 • Bài tập 2 trang 38 vở thực hành Ngữ Văn lớp 6 Tập 1: Tìm cụm động từ trong những câu ở bảng dưới đây ….

  Xem thêm:: Soạn bài Thao tác lập luận bác bỏ | Ngắn nhất Soạn văn 11

  Xem thêm:: Phân tích 13 câu đầu bài thơ Vội vàng – Thủ thuật

  Xem thêm:: Tiết lộ bí quyết giúp bé học tốt bảng chữ cái mẫu giáo – Monkey

  Xem lời giải

 • Bài tập 3 trang 38 vở thực hành Ngữ Văn lớp 6 Tập 1: Viết lại hai câu trong truyện Gió lạnh đầu mùa ….

  Xem thêm:: Soạn bài Thao tác lập luận bác bỏ | Ngắn nhất Soạn văn 11

  Xem thêm:: Phân tích 13 câu đầu bài thơ Vội vàng – Thủ thuật

  Xem thêm:: Tiết lộ bí quyết giúp bé học tốt bảng chữ cái mẫu giáo – Monkey

  Xem lời giải

 • Bài tập 4 trang 38 vở thực hành Ngữ Văn lớp 6 Tập 1: Tìm và ghi lại một cụm tính từ trong truyện Gió lạnh đầu mùa ….

  Xem thêm:: Soạn bài Thao tác lập luận bác bỏ | Ngắn nhất Soạn văn 11

  Xem thêm:: Phân tích 13 câu đầu bài thơ Vội vàng – Thủ thuật

  Xem thêm:: Tiết lộ bí quyết giúp bé học tốt bảng chữ cái mẫu giáo – Monkey

  Xem lời giải

 • Bài tập 5 trang 38 vở thực hành Ngữ Văn lớp 6 Tập 1: Tìm cụm tính từ trong những câu sau. Xác định tính từ ….

  Xem thêm:: Soạn bài Thao tác lập luận bác bỏ | Ngắn nhất Soạn văn 11

  Xem thêm:: Phân tích 13 câu đầu bài thơ Vội vàng – Thủ thuật

  Xem thêm:: Tiết lộ bí quyết giúp bé học tốt bảng chữ cái mẫu giáo – Monkey

  Xem lời giải

 • Bài tập 6 trang 39 vở thực hành Ngữ Văn lớp 6 Tập 1: Mở rộng tính từ làm vị ngữ trong các câu sau thành cụm tính từ ….

  Xem thêm:: Soạn bài Thao tác lập luận bác bỏ | Ngắn nhất Soạn văn 11

  Xem thêm:: Phân tích 13 câu đầu bài thơ Vội vàng – Thủ thuật

  Xem thêm:: Tiết lộ bí quyết giúp bé học tốt bảng chữ cái mẫu giáo – Monkey

  Xem lời giải

Văn bản 3: Con chào mào (Mai Văn Phấn)

 • Bài tập 1 trang 39 vở thực hành Ngữ Văn lớp 6 Tập 1: Khi đọc ba dòng thơ đầu, em có thể hình dung ….

  Xem thêm:: Soạn bài Thao tác lập luận bác bỏ | Ngắn nhất Soạn văn 11

  Xem thêm:: Phân tích 13 câu đầu bài thơ Vội vàng – Thủ thuật

  Xem thêm:: Tiết lộ bí quyết giúp bé học tốt bảng chữ cái mẫu giáo – Monkey

  Xem lời giải

 • Bài tập 2 trang 39 vở thực hành Ngữ Văn lớp 6 Tập 1: Ý nghĩ, cảm xúc của nhân vật “tôi” khi “vội vẽ chiếc lồng ….

  Xem thêm:: Soạn bài Thao tác lập luận bác bỏ | Ngắn nhất Soạn văn 11

  Xem thêm:: Phân tích 13 câu đầu bài thơ Vội vàng – Thủ thuật

  Xem thêm:: Tiết lộ bí quyết giúp bé học tốt bảng chữ cái mẫu giáo – Monkey

  Xem lời giải

 • Bài tập 3 trang 39 vở thực hành Ngữ Văn lớp 6 Tập 1: Lúc đầu, nhân vật “tôi” “sợ chim bay đi” nhưng kết thúc bài thơ ….

  Xem thêm:: Soạn bài Thao tác lập luận bác bỏ | Ngắn nhất Soạn văn 11

  Xem thêm:: Phân tích 13 câu đầu bài thơ Vội vàng – Thủ thuật

  Xem thêm:: Tiết lộ bí quyết giúp bé học tốt bảng chữ cái mẫu giáo – Monkey

  Xem lời giải

 • Bài tập 4 trang 40 vở thực hành Ngữ Văn lớp 6 Tập 1: Dòng thơ được lặp lại trong bài thơ ….

  Xem thêm:: Soạn bài Thao tác lập luận bác bỏ | Ngắn nhất Soạn văn 11

  Xem thêm:: Phân tích 13 câu đầu bài thơ Vội vàng – Thủ thuật

  Xem thêm:: Tiết lộ bí quyết giúp bé học tốt bảng chữ cái mẫu giáo – Monkey

  Xem lời giải

 • Bài tập 5 trang 40 vở thực hành Ngữ Văn lớp 6 Tập 1: Viết đoạn văn miêu tả một hình ảnh thiên nhiên tươi đẹp ….

  Xem thêm:: Soạn bài Thao tác lập luận bác bỏ | Ngắn nhất Soạn văn 11

  Xem thêm:: Phân tích 13 câu đầu bài thơ Vội vàng – Thủ thuật

  Xem thêm:: Tiết lộ bí quyết giúp bé học tốt bảng chữ cái mẫu giáo – Monkey

  Xem lời giải

Văn bản 4: Lắc-ki thực sự may mắn (Trích Chuyện con mèo dạy hải âu bay, Lu-i Xe-pun-ve-da)

 • Bài tập 1 trang 40 vở thực hành Ngữ Văn lớp 6 Tập 1: Nhan đề Chuyện con mèo dạy hải âu bay có gây được sự tò mò ….

  Xem thêm:: Soạn bài Thao tác lập luận bác bỏ | Ngắn nhất Soạn văn 11

  Xem thêm:: Phân tích 13 câu đầu bài thơ Vội vàng – Thủ thuật

  Xem thêm:: Tiết lộ bí quyết giúp bé học tốt bảng chữ cái mẫu giáo – Monkey

  Xem lời giải

 • Bài tập 2 trang 40 vở thực hành Ngữ Văn lớp 6 Tập 1: Những sự việc chính được kể lại trong đoạn trích Lắc-ki thực sự may mắn ….

  Xem thêm:: Soạn bài Thao tác lập luận bác bỏ | Ngắn nhất Soạn văn 11

  Xem thêm:: Phân tích 13 câu đầu bài thơ Vội vàng – Thủ thuật

  Xem thêm:: Tiết lộ bí quyết giúp bé học tốt bảng chữ cái mẫu giáo – Monkey

  Xem lời giải

 • Bài tập 3 trang 41 vở thực hành Ngữ Văn lớp 6 Tập 1: Theo em, nhân vật Lắc-ki thực sự may mắn vì ….

  Xem thêm:: Soạn bài Thao tác lập luận bác bỏ | Ngắn nhất Soạn văn 11

  Xem thêm:: Phân tích 13 câu đầu bài thơ Vội vàng – Thủ thuật

  Xem thêm:: Tiết lộ bí quyết giúp bé học tốt bảng chữ cái mẫu giáo – Monkey

  Xem lời giải

 • Bài tập 4 trang 41 vở thực hành Ngữ Văn lớp 6 Tập 1: Đọc đoạn trích từ Nước mắt lưng tròng ….

  Xem thêm:: Soạn bài Thao tác lập luận bác bỏ | Ngắn nhất Soạn văn 11

  Xem thêm:: Phân tích 13 câu đầu bài thơ Vội vàng – Thủ thuật

  Xem thêm:: Tiết lộ bí quyết giúp bé học tốt bảng chữ cái mẫu giáo – Monkey

  Xem lời giải

 • Bài tập 5 trang 41 vở thực hành Ngữ Văn lớp 6 Tập 1: Bài học cuộc sống em cảm nhận được từ đoạn trích Lắc-ki thực sự may mắn ….

  Xem thêm:: Soạn bài Thao tác lập luận bác bỏ | Ngắn nhất Soạn văn 11

  Xem thêm:: Phân tích 13 câu đầu bài thơ Vội vàng – Thủ thuật

  Xem thêm:: Tiết lộ bí quyết giúp bé học tốt bảng chữ cái mẫu giáo – Monkey

  Xem lời giải

B/ Thực hành viết

 • Thực hành viết trang 42: Viết bài văn kể lại một trải nghiệm của em

  Xem thêm:: Soạn bài Thao tác lập luận bác bỏ | Ngắn nhất Soạn văn 11

  Xem thêm:: Phân tích 13 câu đầu bài thơ Vội vàng – Thủ thuật

  Xem thêm:: Tiết lộ bí quyết giúp bé học tốt bảng chữ cái mẫu giáo – Monkey

  Xem lời giải

C/ Thực hành nói và nghe

 • Thực hành nói và nghe trang 43: Kể lại một trải nghiệm của em

  Xem thêm:: Soạn bài Thao tác lập luận bác bỏ | Ngắn nhất Soạn văn 11

  Xem thêm:: Phân tích 13 câu đầu bài thơ Vội vàng – Thủ thuật

  Xem thêm:: Tiết lộ bí quyết giúp bé học tốt bảng chữ cái mẫu giáo – Monkey

  Xem lời giải

D/ Thực hành củng cố, mở rộng

 • Bài tập 1 trang 44 vở thực hành Ngữ Văn lớp 6 Tập 1: Điền thông tin ngắn gọn về hai văn bản Cô bé bán diêm và Gió lạnh đầu mùa ….

  Xem thêm:: Soạn bài Thao tác lập luận bác bỏ | Ngắn nhất Soạn văn 11

  Xem thêm:: Phân tích 13 câu đầu bài thơ Vội vàng – Thủ thuật

  Xem thêm:: Tiết lộ bí quyết giúp bé học tốt bảng chữ cái mẫu giáo – Monkey

  Xem lời giải

 • Bài tập 2 trang 44 vở thực hành Ngữ Văn lớp 6 Tập 1: Chọn một truyện kể em yêu thích và chia sẻ về truyện kể đó theo gợi ý dưới đây ….

  Xem thêm:: Soạn bài Thao tác lập luận bác bỏ | Ngắn nhất Soạn văn 11

  Xem thêm:: Phân tích 13 câu đầu bài thơ Vội vàng – Thủ thuật

  Xem thêm:: Tiết lộ bí quyết giúp bé học tốt bảng chữ cái mẫu giáo – Monkey

  Xem lời giải

Thực hành đọc mở rộng

 • Thực hành đọc mở rộng trang 45: Ghi chép thông tin, ý tưởng được gợi lên từ tác phẩm truyện …

  Xem thêm:: Soạn bài Thao tác lập luận bác bỏ | Ngắn nhất Soạn văn 11

  Xem thêm:: Phân tích 13 câu đầu bài thơ Vội vàng – Thủ thuật

  Xem thêm:: Tiết lộ bí quyết giúp bé học tốt bảng chữ cái mẫu giáo – Monkey

  Xem lời giải

Xem thêm các bài giải vở thực hành Ngữ Văn lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

 • Bài 1: Tôi và các bạn

 • Bài 2: Gõ cửa trái tim

 • Bài 4: Quê hương yêu dấu

 • Bài 5: Những nẻo đường xứ sở

 • Thực hành ôn tập học kì 1

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 6 có đáp án

Bạn đang xem chuyên mục NGỮ VĂN

KHAITRI.EDU.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *